İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

30 Milyonluk Kayıt dışı…

Hatay Vergi Dairesi Başkanı Fehmi Günay, 2009 yılında 21 Vergi Denetmeni tarafından 800 adet rapor düzenlendiğini ve bu denetimlerde kayıt ve beyan dışı bırakılan 30.053.896.30 TL matrah farkını tespit ettiklerini bildirdi. Başkanlığına bağlı Denetim Grup Müdürlüğünde görev yapan 21 Vergi Denetmeni tarafından 800 adet rapor düzenlendiğini ve bu denetimlerde kayıt ve beyan dışı bırakılan 30.053.896.30 TL matrah farkını tespit ettiklerini belirten Günay, “Kayıt dış bırakılan bu tutar üzerinden 7.361.637.58 TL vergi tahakkuk ettirilmiştir.
 
Bu raporlarda, incelenen mükelleflerce vergi yasalarına aykırı işlemlerden dolayı 17.635.311,91-TL ceza kesilmesi önerilmiştir. Antakya merkez ve ıskenderun başta olmak üzere tüm ilçelerde Denetim Koordinasyon Müdürlüklerinde görevli personeller vasıtasıyla, sürekli yaygın ve yoğun vergi denetimleri yapılmaktadır.
 
Sahte belge kullanımı başta olmak üzere hapis cezası gerektiren vergi suçu fiillerini işlediği tespit edilenler hakkında dava açılması için Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmakta ve bu kapsamda, aynı dönemde vergi suçu işlediğinden dolayı hakkında suç duyurusunda bulunulan kişi sayısı 46’dır.
 
Bu denetimler Maliye Bakanlığı ve Gelir ıdaresi Başkanlığının Yıllık Genel Denetim Plan ve Programı çerçevesinde Başkanlığımızca hazırlanan aylık denetim programlarında yer alan sektörlerde ve faaliyet kollarında yapılmaktadır. Bayramlarda, yılbaşında ve ilimiz için özellik arz eden sektörlerde yoğunluk yaşanan dönemlerde ise yaygın yoğun denetimlerimiz, Gelir ıdaresi Başkanlığının talimatları ve Başkanlığımızın belirlemeleri doğrultusunda hazırlanan özel denetim programları çerçevesinde gerçekleşmektedir” dedi.
 
Vergi Borcunu Zamanında ödemek vatandaşlık görevidir…
Bankalar ve finans kurumlarında mevcut bilgilerin Gelir ıdaresi Başkanlığınca kullanılması gibi imkânlar sayesinde vatandaşların vergisel yükümlülüklerini tam ve zamanında yerine getirip getirmediğini eskiye nazaran daha kolay ve hızlı bir şekilde tespit edilebildiklerini belirten Günay, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:
 “Anayasayla herkese yüklenen ve asıl amacı kamu giderlerini karşılamak olan vergi ödevini tam ve zamanında ifa etmek bir vatandaşlık görevidir. Bu görevin tam ve zamanında ifa edilmemesinin manevi mesuliyeti yanında vergi kanunlarıyla belirlenmiş müeyyideleri de vardır. Bu müeyyideler ise vergi ödevini zamanında ve doğru yapmaktan dolayı katlanılan maliyete nazaran daha ağır ve külfetlidir. Bu sebeple mükelleflerimizin vergisel yükümlülüklerini zamanında ve doğru olarak yapmaları kendi menfaatlerinedir.
 
Vergi yasalarını adalet ve tarafsızlık içinde uygulamayı, vergileri en az maliyetle toplamayı, uyaran, eğiten, düzelten bir anlayışla ceza kesmeyi en son tedbir olarak kullanmayı, mükelleflerin ödevlerini kolaylıkla yapabilmelerini sağlamak için gerekli tedbirleri almayı görev edinen Başkanlığımız önümüzdeki süreçte de kayıt dışılıkla mücadelede, tüm birimleriyle etkin ve kararlı bir çalışma ve gayret içinde olacaktır.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir