İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Amaç Engelleri Kaldırmak…

Avrupa Birliği Kadın ıstihdamının Desteklenmesi Hibe Programı çerçevesinde ilimiz Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi tarafından yürütülen ‘Ekmeğini ıpekten çıkar’ projesi kapsamında yapılan ‘Toplumsal ve Kültürel Engellere Karşı El Ele’ paneli dün Antakya Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.
 
Panele ıl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Bebek, Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü H. Soydan Sarcan, Hacettepe üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Füsun Terzioğlu, Yard. Doç. Gülten Işık Koç, Kagid Başkanı Belgin ünal, Gürtaş Genel Müdürü Dilek Karadeniz, kursiyerler ve davetliler katıldı.
 
SARCAN:TOPLUMSAL ENGELLER KALDIRILMALI
 
Antakya Yıldız-Selahattin Mıstıkoğlu Kız Teknik ve Meslek Lisesi Müdürü H. Soydan Sarcan, kadınların işgücü piyasasına girmeleri halinde bile belli bir süre sonra geri çekilmek zorunda kaldıklarını ifade etti.
 
‘ülkemizde kadınların işgücü piyasasına katılımlarını engelleyen etmenlerin başında aile ve sosyo-kültürel yapı gelmektedir” diyen Müdür Sarcan konuşmasında şu görüşlere yer verdi, “Kadın, kendisine biçilen roller ışığında ev işleriyle uğraşan, çocuklarının ve aile büyüklerinin ihtiyaçlarını karşılayan, kısacası bakıcılık yapan, gerek olmadıkça sosyo-ekonomik hayata katılmayan bir profil çizmektedir.
 
Toplumda kadına biçilen bu roller, kadının işgücü piyasasına katılımında bir engel oluşturmakta, özellikle çocuk ve yaşlı bakımı geleneksel olarak kadına yakıştırılmaktadır. Ayrıca erken yaştaki çocukların bakımının annelerin/kadının sorumluluğunda olması nedeniyle, kentlerde kadınlar işgücü piyasasına girseler bile bir süre sonra ailevi sorumluluklar yüzünden geri çekilmek zorunda kalmaktadırlar.
 
Bu şekilde toplumun yarısını oluşturan kadınların, potansiyellerini gerçekleştirmelerinin göz ardı edilmesi hem ülkenin ekonomik kalkınmasına engel teşkil etmekte hem de kadının aksayan kişisel gelişimi, yetiştirdiği nesiller üzerinde olumsuz bir şekilde kendini göstermektedir. Düzenlenen bu panelle ‘Ekmeğini ıpekten çıkar’ projesi ışığında, kadınların yaşam kalitelerini yükselterek, kendilerine güvenlerini attırmak, kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında dayanışma ağları oluşturmak, girişimcilik konusunda ortak politika zemini yaratmak amaçlanmıştır.
 
Kadın istihdamına destek olmak, girişimci aday kadınlara model olmak, kadın istihdamının önündeki toplumsal engeller gibi konulara değinilerek, bu proje kapsamında önemli bir adım daha atılmış olacaktır.”
 
BEBEK: KADINLARIN ışGüCüNE KATILIMI üLKE KALKINMASI ıçıN öNEMLı BıR UNSUR
 
ıl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nurettin Bebek yaptığı konuşmada, kadınların erkeklerle aynı işi yapmalarına karşın, erkeklerin gerisine düştüklerini ifade etti. Bebek, ‘Tarihin her döneminde gerek ulusal, gerekse dünya genelinde nüfusun yarısını kadınlar oluşturmuşlardır’ diyerek konuşmasını şöyle sürdürdü; “Kadınların toplumsal ve ekonomik yaşama katılımları ev içinde olduğu kadar ev dışındaki alanlarda da var olmuştur ve halen sürmektedir. Ancak kadınların ekonomik yaşama katılımları ile toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma biçimleri ve ölçüleri doğru orantılı değildir.
 
 Her ne kadar kadınların toplumsal ve ekonomik kalkınmadan yararlanma durumları ülkelerin gelişmişlik düzeyleri ile ilişkilendirilebilirse de, genel anlamda bütün toplumlarda erkeklerin gerisine düştükleri, aynı işte aynı ücreti alamadıkları, daha az istihdam edildikleri ve daha düşük ücretle çalıştırıldıkları bilinen bir gerçektir. Günümüzde kadınların işgücüne katılımı, ülke kalkınmasının önemli bir unsuru olarak kabul edilmektedir.
 
 
Kadınların işgücüne katılımlarının artmasının, yoksulluğun azalması açısından da hayati önemi vardır. Kadınların istihdamı, eve giren daha yüksek gelir ve daha iyi yaşam standartlarına kavuşmak demektir. Kadınların ekonomik hayatta işgücü oluşturamamalarındaki en önemli faktör, istihdamın yetersiz olmasıdır. Bunda da mesleki eğitim yetersizliği ve kadınların önündeki kültürel engeller önemli etkenlerdir. ılimizde kadınlara yönelik girişimcilik eğitimleri ve yönlendirme hizmetleri oldukça eksiktir.
 
Kadınlar sosyal kimlikleri ve sorumluluklarından kaynaklanan problemlerin yanı sıra, ipek dokumacılığı alanında kendilerine ve özellikle Hatay iline uygun bir iş alanı olmasına rağmen sektörle ilgili iş kurma ve devam ettirme konularında örnek model bulamama, yeterli bilgi ve beceri eksikliği gibi sorunlarla da karşılaşmaktadırlar. Eğitim düzeyi düşük olan kadınlar ise daha çok kayıt dışı ekonomide çalışmakta ve genel işletme yönetimi ve özellikle kredi olanaklarına erişim ve ürün pazarlama konularında sorunlar yaşamaktadır.
 
 
Söz konusu panel ‘Ekmeğini ıpekten çıkar’ projesi ışığında yaşam kalitelerini yükselterek kendilerine güvenlerini arttırmak; kadınlar, sivil toplum kuruluşları ve eğitim kurumları arasında dayanışma ağları oluşturarak girişimcilik konusunda ortak politika zemini yaratmaktır. Kadın istihdamına destek olmak, girişimci aday kadınlara model olmak, kadın istihdamının önündeki toplumsal engeller konusunda farkındalık sağlamak noktasında bu proje kapsamında önemli bir adım daha atılmış olup çok büyük bir ses getireceğine inanıyorum.”
 
Daha sonra söz alan Hacettepe üniversitesi öğretim üyeleri Doç. Dr. Füsun Terzioğlu, Yard. Doç. Gülten Işık Koç, Kagid Başkanı Belgin ünal, Gürtaş Genel Müdürü Dilek Karadeniz, kursiyerlere önemli mesajlar verdiler.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir