İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Canda savunmasını yaptı…

Mustafa Kemal üniversitesi rektörü şerafettin Canda Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un kendisine yönelik yaptığı suçlamalar için savunma niteliğinde bir açıklama yaptı.
 
Açıklama şöyle:
 
“Hatay’da 21.08.2009 tarihli gazetelerde yer alan Hatay Milletvekili Gökhan Durgun’un basın toplantısındaki beyanlarına ilişkin haberlerde yer alan hususlar, basın özgürlüğünü kötüye kullanarak yapılan gerçek dışı, yalan ve ön yargılı maksatlı soyut bir takım iddialardan ibarettir. Bu basın açıklaması üniversitemiz Rektörünü ve üniversitemizin kurumsal kimliğini hedef göstermektedir. Bu haberde eleştiri sınırlarının dışına çıkılarak, varlığı ispat edilmeyen iddialar ortaya atılmıştır.
 
Daha evvel de aynı milletvekili bizzat kendi sözleriyle kesinleşmiş mahkeme kararlarının önemsenmediğini, açıklamıştır. Bu husus kamuoyunca da bilinmektedir Haber içeriğinin tamamından Gökhan Durgunun kendi ifadelerinden iddiaların hiçbir belgeye dayanmadığı açıkça anlaşılmaktadır. ıddiaların birer iftira olduğu, sadece çamur atma olarak planlandığı bellidir. üniversitemiz Rektörü Sayın Prof.Dr. M.şerefettin Canda hakkında açılmış hiçbir kamu davası olmamasının yanında iddia edilenlerin aksine üniversite yararına kurulan vakıflarda ve derneklerde yetkili Vakıflar Genel Müdürlüğü Ve ıç işleri Bakanlığının denetimleri sonucu suiistimal yapan kişiler hakkında savcılığa bizzat Vakıf Başkanı Prof. Dr. M.şerefettin CANDA tarafından suç duyurusunda bulunulmuş ve ayrıca bu kişiler hakkında kamu zararının tazmini için davalar açılmıştır.
 
Bu davalar hakkında, milletvekili Gökhan Durgun’a üniversitemize ziyareti sırasında tatmin edici bilgi verilmesine ve ardından bizzat “konuların kendisi açısından açıklığa kavuştuğu” şeklinde açıklama yapmasına rağmen, maalesef milletvekili bu hususları her nedense görmezden gelmeye başlamıştır. Bu şikâyet ve davaların takibinde yetkili ve görevli kişileri zafiyete uğratmaya çalışanlar, kamunun denetleme ve disiplin işleri görevini yapan üniversitemiz mensubu kamu görevlileri hakkında uydurma suç duyuruları yapmış ve davalar açmıştır. Kamunun denetleme gücünü yıpratma ve yıldırmaya çalışma taktiğinin kamuoyu nezdinde onay görmeyeceğini kesindir. Hiç şüphesiz kamuoyu, kör kuruşun hesabını sorma kararlılığımızı desteklemektedir.
 
Promosyonlarla ilgili olarak idare mahkemesinde üniversitemiz aleyhine açılan 5 dava, üniversitemiz lehine sonuçlanmış olmasına rağmen haberde kasten kamuoyu yanlış yönlendirilmeye çalışılmakta halen bu davaların sürdüğü izlenimi bırakılmaya çalışılmaktadır. üniversitemiz rektörünün hiçbir kurum çalışanı ile iddia edilen şekilde diyalogu olmamıştır. Kimseyi takip ettirmemiştir. Soyut iftiralar tamamen Gökhan Durgunun hayallerinin ürünüdür. üniversitemizin en büyük hedefi öğrenci sayısını artırmak, eğitim kalitesini yükseltmek, tercih edilebilirlik, toplam kalite ve entelektüel birikime sahip Türk gençlerini ülkemize kazandırmaktır. üniversitemiz Rektörünün göreve başladığı yaklaşık 3 yıldan bu yana üniversitemizde okuyan öğrenci sayısı 13 binden, 22 bine çıkarken, üniversitemizle aynı tarihte kurulan diğer üniversitelerin 50 bin öğrenci ile öğretime başladığını kamuoyu bilmektedir.
 
Milletvekili Gökhan Durgun öğrenci sayısının 1992-2006 yılları arasında 13 binlerde kalmasının nedenlerini, üniversitemizin üniversiteler arası sıralamasını hangi basın toplantısında sorgulamıştır. Görev yaptığı 3 kasım 2002 tarihinden bu güne yaklaşık 7 yıl içerisinde bunu sorgulamayan, Tıp Fakültesi Hastanesinin 13 yıl boyunca açılmayışına seyirci kalanlar, bu gün ancak 2-3 dakikalık elektrik kesintisini derinlikten yoksun bir şekilde eleştiri konusu yaparken hangi vicdanlarına danıştılar? CHP Hatay Milletvekili Gökhan Durgun hakkında “298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanuna muhalefet”, “Basın yoluyla hakaret”, “kişiler arasında rıza dışında kayda alınan aleni olmayan konuşmaların başkalarına verilmesi, basın yayın yoluyla yayımlanması”, “hakaret” “kasten yaralama ve hakaret” suçlamalarıyla 5 dokunulmazlık dosyası olduğunu (4’ü 22. dönemden intikal, 1’i 23. dönemden) kamuoyu yakından takip etmektedir. Milletvekili’nin de öz eleştiriye ihtiyacı olduğunu düşünmekteyiz.
 
Gökhan Durgun, TBMM Başkanlığı’na verdiği araştırma önergesi ekinde sunduğu belgelerle üniversitemizde çalışan pek çok öğretim elemanı ve idari personeli, ahlaki temellerden yoksun bir yöntemle bizzat fişlediğini ortaya koyarak büyük bir suç işlemiştir. Durgun, üniversitemiz ve çalışanlarının adını kişisel siyasi amaçlarına alet etmiş, gerçek dışı belgelerle kişilik haklarını hiçe sayarak yargısız infaz yapmıştır. Türk Ceza Kanunu’nun 135. maddesi kapsamında kişilerin siyasi, felsefi, dini görüşleri, ırk kökenleri ve ahlaki eğilimlerine ilişkin bilgilerin hukuka aykırı bir yöntemle kaydedilmesi, dağıtılması 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasını gerektiren bir suçtur.
 
Hiçbir kurum ve mercinin mutlak dokunulmazlığı olmadığını, basın ve düşünce özgürlüğünün kişilere hakaret etme, iftira atma veya asılsız ve dayanaksız haber yapma hakkını vermeyeceğini kamuoyu vicdanı çok iyi tahlil etmektedir. Hiçbir belge ve delile dayanmadan, soyut iftira kastıyla yapılan basın açıklaması ile ilgili yasal yollara başvurmak, hiç şüphesiz en doğal hakkımızdır. Kamuoyuna saygıyla sunulur. “
ASYA GAZETESı HABER MERKEZı

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir