İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Degişime ihtiyaç var…

Mustafa Kemal üniversitesi Rektör adaylarından Prof. Dr. Cemal Turan, üniversite yönetim anlayışında bir değişime ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Gazetelere internet ortamından gönderdiği mailde yapacaklarına ilişkin açıklamalarda bulunan Prof. Dr. Cemal Turan, “Yöneticiler, üstlendikleri geçici görev süresince, kendilerinin de parçası olduğu akademik topluluğa karşı sorumludur.” dedi.
Prof. Dr. Cemal Turan, meslektaşlarına şöyle seslendi:
“Bildiğiniz gibi, üniversitemiz yeni Rektörünü belirlemek üzere bir seçim sürecine girmiş bulunmaktadır. Bu seçimde üniversitemizin gelecek dört yılında yönetimini üstlenecek Rektörünü seçeceğiz.

Bir başka deyişle, üniversitemizin gelecek dört yılının nasıl şekilleneceğine karar vereceğiz. Bu süreçte Rektör adayı olarak yer alacağımı sizlerle paylaşmak istiyorum. 
üniversitemizin yönetim anlayışında bir değişim ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Ortak akla ve ortak çabaya değer veren, öteki yaratmayan ve herkesi kucaklayan bir yönetim anlayışının egemen kılınması gerektiğine inanıyorum.

 Bütün ilişkilerde karşılıklı saygının temel alındığı, akademik değerlerin içselleştirildiği bir üniversite kültürünü hayata geçirmek için sizleri birlikte olmaya çağırıyorum. 
Yöneticiler, üstlendikleri geçici görev süresince, kendilerinin de parçası olduğu akademik topluluğa karşı sorumludur. Yönetimle ilgili farklı görüş ve eleştiriler sadece hoşgörüyle değil, onlardan yararlanma niyetiyle karşılanmalıdır.

 üniversitenin özgür bir düşünce alanı olduğu önce yönetim sorumluluğunu üstlenenlerce benimsenmelidir. Bilim toplum için üretilmeli, bilimsel çalışmalarımız ülkemizin ve insanlarımızın sorunlarına yanıt aramalıdır. Bilimsel özgürlükten ve bilimin evrensel standartlarından ödün verilmemelidir.

Bu nedenle Rektör; akademisyenlerin üretken, verimli ve huzurlu bir biçimde çalışmasına uygun bir akademik ortam sağlamalı ve her zaman erişilebilir ve görüşülebilir olmalıdır.
Mustafa Kemal üniversitesi, kendi öz sorunları ile bilim ve eğitim politikalarına ilişkin görüşlerini, politika yapıcılara, karar vericilere ve uygulayıcılara etkin bir biçimde iletme ve tartışma sorumluluğunu taşımaktadır.

 Bu sorumluluğun gerçekleştirilebilmesi için Rektörün, kamu yönetiminin her kademesiyle tutarlı ilişkiler içinde olması ve diyalog yollarını daima açık tutması gerekmektedir.
üniversitelerin akademisyenliği hayat tarzı şeklinde benimsemiş, akademik kültüre ve bilimsel düşünce sistemine sahip insanlar tarafından yönetilmeleri, birimlerin gelişmesinde ve akademik çalışmaların uluslararası standartlarda yürütülmesinde son derece önemlidir’.
GüZEL ışLERı BAşARMAK ZORDUR
Prof. Dr. Cemal Turan, MKü’de 17 yıllık hizmeti bulunduğunu ifade ettiği açıklamasının son bölümünde yaptığı çalışmalarla, bulunduğu görevleri şöyle sıraladı:

“Mustafa Kemal üniversitesi’ndeki 17 yıllık hizmet sürem içerisinde Dekanlık, Müdürlük, Dekan yardımcılıkları, Bölüm Başkanlıkları, Anabilimdalı Başkanlıkları ve diğer yönetim kademelerinde görev yapmış bir idareci olarak; ilke edindiğim birlikte çalışma, kurumsallaşmayı ön plana çıkarma, ön yargısız davranma, hoşgörülü olma, farklılıkları kucaklayabilme, küresel gelişmelere açık, şeffaf, tarafsız, sürekli yenilikçi ve değişime önem verme şeklindeki anlayış ve davranışımı sürdürerek bu yaklaşımı üniversitenin tüm birimlerine yaymak istiyorum. 

Ayrıca Türkiye’nin üye olduğu Merkezi Monako’da bulunan Akdeniz ülkeleri Bilimsel Araştırmalar Konseyi (CIESM)’n de Türkiye’yi temsilen 4 yıldır yürütmekte olduğum Başkanlık görevinde edindiğim deneyim, uluslararası kazanım ve tüm Akdeniz ülkelerindeki üniversiteler ve Araştırma Enstitüleriyle olan ikili ilişkilerimi Mustafa Kemal üniversitesi’nin uluslararası bir üniversite olma yolunda kullanmayı hedeflemekteyim.

Yönetim anlayışımın temeli, adaletli, liyakatli ve bilimsel olma esasına dayalı olacaktır.
Güzel şeylerden söz etmek kolay, güzel işleri başarmak ise zordur. Ben hiçbir hedefe, kurum çalışanlarının katkısı, desteği ve motivasyonu olmadan ulaşılacağına inanmıyorum. 
Bu nedenle değerli meslektaşlarım, 
Yukarıda ifade etmeye çalıştığım ve sizlerinde paylaştığınıza inandığım ideallerimizin yaşama geçirilmesi için önümüzdeki dönem önemli bir fırsat olacaktır.

 
Tercihlerimiz sadece bir Rektör seçmekle ilgili değildir. Bu tercihin üniversitemizin geleceğinin belirlenmesinde payı büyük olacaktır. önümüzdeki dönemde farklı bir yönetim anlayışının gelmesi için büyük bir sorumluluk taşıdığımızı hatırlatıyor ve yeni hedeflere beraber yürümek için yapılacak Rektörlük seçiminde desteğinizi bekliyorum. Ve aday belirleme sürecinde yarışacağım arkadaşlarıma da başarı diliyorum.”
PROF. DR. CEMAL TURAN’IN öZGEçMışı
• Cemal Turan 1968 yılında Hatay’ın Altınözü ilçesi Kazancık Köyü’nde doğdu
• ılk, orta ve lise öğrenimini Antakya’da tamamladı
• Ankara üniversitesi Ziraat Fakültesi Su ürünleri Bölümü’nden 1992 yılında mezun oldu
• 1993 yılında YöK Yurtdışı Araştırma Görevliliği Bursunu kazanarak Mustafa Kemal üniversitesi adına ıngiltere’ye gitti
• University of Swansea ve University of Hull’de Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini tamamlayarak 1997’de Türkiye’ye döndü
• 1998 yılında Mustafa Kemal üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümün’de Yardımcı Doçentliğe atandı
• 2000 yılında Doçent Unvanını aldı ve Mustafa Kemal üniversitesi Su ürünleri Fakültesi Temel Bilimler Bölümü’ne Doçent olarak atandı
• 2003 yılında Amerika’daki Auburn University, Moleküler Genetik ve Biyoteknoloji laboratuarında Post-Doktora yaptı
• 2005 yılında Türkiye Bilimler Akademisi (TüBA) tarafından üstün Başarılı Genç Bilimci ödülünü aldı
• 2006 yılında aynı Bölümde Profesörlüğe atandı
• 2007 yılında merkezi Monako’da bulunan ve Türkiye dahil 40 Akdeniz ülkesinin üyesi olduğu Akdeniz ülkeleri Bilimsel Araştırmalar Konseyi (CIESM)’n de Programı Başkanlığına 3 yıllığına seçildi
• 2010 yılında tekrar 3 yıllığına Akdeniz ülkeleri Bilimsel Araştırmalar Konseyi (CIESM)’n de Programı Başkanlığına seçildi ve halen bu görevi devam etmektedir
• YöK Yeterlilikler çerçevesi Temel Alan Yeterlilikleri çalışma Grubu üyeliği (2010)
• 40 SCI (400’ün üzerinde atıf) ve 15 adet uluslararası indeksler tarafından taranan dergilerde olmak üzere diğer yayınlarla birlikte toplam 120 adet bilimsel yayını bulunmaktadır
• çok sayıda Avrupa Birliği projesi (Med-Scate, Fish&Chips, JellyWatch) ile birlikte Uluslararası Projelerde Koordinatörlük ve Türkiye Partnerliği görevi
• Avrupa Birliği projelerinde Hakemlikler
• TüBıTAK, TAGEM ve üniversite-Sanayi ışbirliği kapsamındaki SAN-TEZ projelerinde koordinatörlük
• Su ürünleri Sektöründe Türkiye’nin önde gelen (Dardanel ve Kılıç Ltd.) şirketlerine AR-GE Danışmanlığı
• çok sayıda Uluslararası ve Ulusal dergilerde Editörlük, yayın kurulu üyeliği ve hakemlikler
• Uluslararası ve Ulusal Bilimsel Kongre ve Sempozyum Kurullarında görevler
• çok sayıda Uluslararası ve Ulusal Kongreye çağrılı konuşmacı olarak katıldı
• ıdari görevler olarak;
• Dekanlık (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Ekim 2007-Ekim 2010),
• Dekan Vekilliği (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Aralık 2006-Ekim 2007),
• Dekan Yardımcılığı (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi 1999-2001),
• Müdürlük (M.K.ü. Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür Vekilliği, Eylül-Aralık 2006),
• Bölüm Başkanlığı (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölüm Başkanlığı, Nisan 2006-Nisan 2009 ve 2009-),
• Anabilim Dalı Başkanlıkları (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Balıkçılık Temel Bilimler Anabilim Dalı Başkanlığı (Temmuz 2006-Temmuz 2009 ve Su ürünleri Anabilim Dalı Başkanlığı, 2006-),
• Senatörlük (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi Senatörü, 2002-2005; 2005-2007),
• Yönetim Kurulu üyelikleri (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Veteriner Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu)
• Fakülte ve Yüksekokul Kurulu üyelikleri (M.K.ü. Su ürünleri Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Yüksek Okulu)
• Prof. Dr.Cemal Turan, Doç. Dr. Funda Turan ile evli olup bir kız ve bir erkek çocuk babasıdır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir