İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Eğitimde Sorunlar Arttı…

Eğitim ış Hatay şube Başkanı şenol Eyüboğlu 2010-2011 eğitim öğretim yılını değerlendirdi.Eyüboğlu, AKP Hükümeti döneminin önceki öğretim yıllarında olduğu gibi, bu öğretim yılında da sorunların devam ettiğini, sorunların çözümüne ilişkin bir yol alınmadığı gibi, sorunların daha da artığını savundu.
 
Eyüboğlu’nun öğretim yılına ilişkin değerlendirmesi şöyle;“2010-2011 Eğitim-öğretim yılının tatil zili çaldı. Ancak ne yazık ki geçtiğimiz bu dönemde eğitimin sorunlarına çare bulmak şöyle dursun, var olanların sayısı daha da artmıştır. Var olan sorunların artmasında Hatay ıl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yasa, yönetmelik ve genelgelerin uygulanmasında gösterdiği ilginç uygulamalar da etkili olmaktadır.
 
NORM FAZLALIğINA DüşüRüLEN öğRETMENLER ENDışELı
 
2010-2011 eğitim öğretim yılının son günü saat 11.00’den 17.00’ye kadar ilimizde norm fazlası durumunda olan yüzlerce öğretmenimizi tayin istemeye zorlayan ıl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün tarih, sayısı ve imzası olmayan duyurusu yayınlandı. Aynı gün uygulanması istenen duyurudan, norm fazlası durumunda olan birçok öğretmenimizin haberi olmamıştır. öğretmenlerimizin yer değişikliklerinde aldıkları yollukları takip etmekten zaman bulamayan ilgili milli eğitim müdür yardımcısı bu durumu son güne sıkıştırmaktan acaba neyi hedeflemektedir?
 
Yine ilimizde görevli ve tamamına yakını formatör olan Bilişim Teknolojileri öğretmenleri norm fazlası durumuna düşürülerek tayin istemeleri istenmektedir. Formatör öğretmenlerin mesai uygulamaları 8.00 ile 17.00 arasında olması ve eğitim bölgesi içerisinde görevlendirilmemeleri gerekirken Milli Eğitim Müdürlüğü’nün aksi bir uygulama içerisine girmesi yönetmeliklere aykırı bir durumdur.
 
DöNüşTüRüLEN OKULLARIN STATüLERıNıN NE OLACAğI KONUSUNDA AçIKLAMA YAPILMIYOR
ılimizde diğer önemli bir sorun ise orta öğretimde okulların dönüştürülmesi süreci ile ilgili yaşanmaktadır. Birçok öğretmenimiz bu dönüşüm sonucunda okullarından olma endişesini taşımaktadır. ışin en önemli kısmı ise dönüştürülen okulların statülerinin ne olacağı konusunda ıl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün bir açıklama yapamamasıdır.
 
Okulların geleceği ile ilgili yalnız öğretmenlerimiz değil veliler ve öğrencilerde kaygı yaşamaktadırlar. Bu konuyla ilgili birçok girişimde bulunulmasına rağmen ıl Milli Eğitimin Müdürlüğü’nün sessiz kalmasının nedenleri kamuoyu tarafından merak edilmektedir. Nimet Fahri öksüz Lisesi, özbuğday Lisesi, Atatürk Lisesi öğretmenleri, velileri ve öğrencileri bu okulların statülerinin ve okulların geleceğinin ıl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından bir an önce belirlenmesini beklemektedir.
 
 
ılimizde okullarımız temel işlevlerini yerine getirmede birçok zorluk yaşarken okullar üzerine bazı kampanyalar ve projelerle ilgili görevler verilmektedir.
 
 
Türkiye Okuyor, Ana – Kız Okuldayız, Yetişkin Okuma Yazma Kursu, Proje Tabanlı Beceri Yarışması, Bu Benim Eserim Yarışması söz konusu proje, kampanya ve yarışmalar ne yazık ki sadece kâğıt üzerinde kaldığından sayısal veriler gerçeği yansıtmamaktadır. ılköğretim öğrencilerinin matematik ve fen ve teknoloji derslerindeki becerilerini artırmak amacıyla EARGED ve ılköğretim Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen Bu Benim Eserim Yarışmasında Hatay iki binin üzerinde başvuruyla Türkiye genelinde ilk üçe girerken ne hikmettir ki aynı öğrencilerin katıldığı SBS sınavında Türkiye 56. olmaktadır.
 
Aynı şekilde Erkek Teknik öğretim Genel Müdürlüğü’nün koordinatörlüğünde düzenlenen ve mesleki eğitim alan öğrencilerin katılabildiği Proje Tabanlı Beceri Yarışmasında durum aynıdır. ınternet üzerinden yapılan başvurular iki yüze ulaşırken değerlendirmeye gelen sunum proje sayısı iki elin parmaklarını geçmemektedir. Yetişkin okuma kurslarında da kayıt altına alınan kursiyerlerin ancak % 10’u kursa katılım göstermiştir.
 
 
OKUL öNCESı EğıTıMDE OKULLAşMA %100 DEğıL, %50
Okul öncesi eğitimde yaşanan komedi ise daha ilginçtir. Okul öncesi eğitimde zorunlu iller arasında bulunan ilimizin beş yaş grubunda % 100 okullaşma oranına ulaştığı ıl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sayfasında manşetten verilmektedir. Oysaki bu durumun gerçek olmadığı, sadece e-okul üzerinde %100 oranına ulaşıldığı, gerçekte ise %50 civarı bir okullaşma oranına sahip olduğumuzu herkes bilmektedir. Sayın valimizin bu konulardaki hassasiyetlerini çok iyi biliyoruz. Fakat okul öncesinde %100’e ulaşacak ne okullarımızın fiziki koşulları yeterlidir, ne de öğretmen yeterliliği söz konusudur.
 
Benzer şekilde kâğıt üzerinde kalan başka bir proje ise Türkiye Okuyor kampanyasıdır. Okullarda idarecilerimiz eğitim öğretim çalışmalarıyla harcamaları gereken zamanlarını anlamsız bir şekilde bilgisayara kitap kaydederek geçirmektedirler.
 
Eğitim-ış Hatay şubesi olarak; bu tür proje, kampanya ve yarışmaların uygulanabilirlik koşulları sağlandıktan sonra yaşama geçirilmesi gerekliliğine inanmaktayız. Kâğıt üzerinde çözülen sorunlar kendimizi kandırmaktan öteye geçmez. Eğitim bilimsel veriler üzerinden gerçekleşir. Verimlilik ve üretkenliğe dönüşmeyen uygulamalar ülkenin kaynaklarının boşa harcanması anlamı taşır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir