İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Görevden Alma Neden…

REKTöRLüK : YETKı KULLANIMI…
 
Hatay üniversite öğretim üyeleri Derneği bir açıklama ile Rektör Prof. Dr. şerefettin Canda’nın Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atadığı Prof. Dr. Necat Ağca’nın bu görevinden alınması olayına tepki göstererek gerekçesini sordu.
 
Hatay üniversite öğretim üyeleri Derneği adına yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi: “Mustafa Kemal üniversitesinde mesleki huzurun sağlanmasında öğretim Elemanlarımızın yaşadığı sorunların arttığını gözlemlemekteyiz.
 
üniversiteler özgür düşüncelerin üretildiği ve geliştirildiği yerlerdir. Ancak üniversitemizde her konuda yönetimle bire bir aynı düşünce içinde olmayan kişilerin hukuk dışı uygulamalara maruz bırakılması, mesleki huzur ve çalışma barışı ortamını yok etmektedir.
 
Bu konudaki son uygulama, Rektör Prof. Dr. şerefettin CANDA tarafından asaleten Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne atanan Prof. Dr. Necat AğCA’nın yine aynı Rektör tarafından görevden alınmasıdır.
 
Kurulduğu ilk yıllardan beri üniversitemizin gelişimine katkısı olan ve hakkında hiçbir suç isnadı bulunmayan Prof. Dr. Necat AğCA’nın görevden alınma gerekçesinin kamuoyuna açıklanması derneğimiz tarafından beklenmektedir. Kamuoyuna duyurulur.” REKTöRLüK: Yetki kullanımı Hatay üniversite öğretim üyeleri Derneğinin Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Necat Ağca’nın görevden alınması işlemine tepki ve gerekçesini soran açıklamasına cevap MKü rektörlüğünden geldi. Rektör Prof. Dr. şerefettin Canda imzasıyla yapılan açıklamada şu görüşler dile getirildi: “Mustafa Kemal üniversitesi 2547 sayılı yasa ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde yönetilen, Atatürk ılke ve devrimlerine, hukukun üstünlüğü ilkesine ve üniter devlet yapısına sıkı sıkıya bağlı çağdaş bir yükseköğretim kurumudur.
 
üniversitemiz genç bir Yükseköğretim Kurumu olmakla birlikte, artan eğitim-öğretim birimleri ve öğrenci sayıları nedeniyle çok sayıda idari görevin yürütülmesini gerektirmektedir.
 
Bu görevlerin yürütülmesi için çok sayıda öğretim üyemizin çeşitli idari görevlerde bulunarak akademik yeterlilikleri yanında idari tecrübe kazanmaları olmazsa olmaz bir gereksinim haline dönüşmektedir.
 
Bu gereksinim, üniversitemizin gelişmesi için yönetim birimlerinin oluşturulması, öğretim üyelerimizin yönetimin iş ve işleyişini öğrenmeleri, tecrübe kazanmaları, Senato ve Yönetim Kurulu gibi karar alma süreçlerine katılımları ve Avrupa üniversite reformu için kaçınılmaz bir durumdur.
 
Hizmet gerekleri ve kamu yararı yönünden faydalı düzenlemeleri yapmak ve gerekli kararları alıp uygulamak, Rektörlük görevleri ve yetkileri arasındadır.
 
2547 sayılı Yükseköğretim kanununun 19/b maddesi ve üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmeliğinin 11/b maddesi uyarınca, yapılan idari görevlendir-meler ve ilgili değişiklikler-de yasa ve yönetmelikler gereği, rektörün takdir yetkisi bulunmaktadır.
 
Yapılan düzenleme bu yetkinin kullanımından ibarettir. ıdari bir yetkinin yasalar çerçevesinde kamu yararı, hizmet gerekleri gibi yukarıda belirtilen amaçlar için kullanılmış olmasının, -hukuk dışı uygulamalar, mesleki huzur ve çalışma barışı ortamını yok eden bir karar – şeklinde yorumlanması amacını aşan bir beyanattır.
 
Kaldı ki; açıklamaya konu olan öğretim üyemiz özlük hakları yönünden herhangi bir mağduriyete uğramamıştır. Görev değişimi sırasında daha sonra ihtiyaç duyulan görevlerde kendisinin bilgi ve tecrübelerinden yararlanılacağı yönünde bilgilendirilmiştir.
 

Yapılan bu açıklama üniversitemizin birlik ve beraberliğine, huzur ve esenliğe herhangi bir olum-lu katkısının olmayacağı değerlendirilmektedir.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir