İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Gündoğdu isteklerini açıkladı…

Memur-Sen ve Eğitim-Bir-Sen Genel Başkanı Ahmet Gündoğdu, 2009 toplu görüşme taleplerini açıkladı.
 
Memur-Sen’in taleplerinin başında, ‘toplu sözleşmeli grev hakkı’ yer alıyor. Gündoğdu, Memur-Sen’in yetkili konfederasyon olarak katılacağı 2009 toplu görüşme taleplerini, yetkili sendikaların genel başkanlarının katıldığı bir basın toplantısı ile açıkladı.
 
Genel Sekreterimiz Halil Etyemez’in de hazır bulunduğu toplantıda konuşan Gündoğdu, toplu görüşme taleplerinin başında yer verdikleri grev ve toplu sözleşme hakkının bizzat Başbakan Erdoğan tarafından vaat edilmiş olmasına rağmen, halen hayata geçirilmediğini söyledi. Gündoğdu, bu yılki toplu görüşmelerde de öncelikli ve mutlak taleplerinin toplu görüşme mizahına son veren ve toplu sözleşme-grev hakkından kamu çalışanlarının da yararlanmasını sağlayacak Anayasal ve yasal değişikliklerin ivedilikle gerçekleştirilmesi olduğunu kaydetti.
 
4688 Sayılı Kanun Evrensel Standartlara Göre Düzenlensin…
 
Ahmet Gündoğdu, bugünkü haliyle 4688 Sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun sendikal örgütlenme, toplu sözleşme, grev, sendikalara üyelik gibi sendikalar hakları sınırladığını belirterek, bu kanunda uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınan toplu pazarlık hakkına ilişkin şartları içerecek değişikliklerin yapılmasını istedi.
 
Siyaset Yasağı Kalksın…
 
Emekliler Sendikalaşsın Kamu görevlilerine yönelik siyaset yasağı ve seçilme hakkına ilişkin sınırlamaların sona erdirilmesini de talep eden Gündoğdu, emeklilerin sendika kurabilmesinin, mevcut sendikalara üye olabilmesinin önündeki engellerin de kaldırılmasını istediklerini açıkladı.
 
Kamuda Farklı ıstihdama Son Verilsin…
 
Farklı statüde kamu çalışanı istihdam edilmesi uygulamasından da vazgeçilmesini talep edeceklerini bildiren Gündoğdu, kamu kurum ve kuruluşlarında tam (4-B) veya kısmi zamanlı (4-C) statüde görev yapan sözleşmeli kamu çalışanlarının kadroya geçirilmesi gerektiğini vurguladı.
 
Kamu çalışanlarının ücretleri 2010 Yılında Yüzde 11 Artırılmalıdır…
 
Kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için yüzde 11 artış yapılması gerektiğini dile getiren Gündoğdu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Memur maaşlarındaki artış, mağduriyet oluşmasını engellemek esaslı değil, oluşan mağduriyetin giderilmesi temelinde gerçekleştirilmektedir. Bu yöntemin 2002 yılından bu yana uygulandığı dikkate alındığında ve 2009 yılı hariç olmak üzere 2002 yılından bu yana ekonomideki büyümeden kamu görevlilerinin yararlanamadığı dikkate alındığında 2010 yılı için talep ettiğimiz yüzde 11’lik ücret artışı, kamu görevlilerinin ekonomik büyümeden pay alamamak mağduriyetini de kısmen gidermiş olacaktır. özetle kamu görevlilerinin ücretlerinde 2010 yılı için yüzde 11 artış yapılmalıdır. Söz konusu artış, 1 Ocak 2010’dan geçerli olmak üzere defaten gerçekleştirilmelidir.
 
Ek ödemede En Az 80 TL Olmak üzere Artış Yapılmalıdır…
 
Ahmet Gündoğdu, 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de yapılan düzenlemeyle hayata geçirilen ve düzenlemenin amacı olarak ifade edilen “Eşit işe eşit ücret” ilkesiyle örtüşmeyen sonuçlar üreten ek ödemeye ilişkin yasal düzenleme ve bu düzenlemeye dayalı olarak hayata geçirilen Bakanlar Kurulu Kararı ile Yüksek Planlama Kurulu kararında daha fazla zaman kaybetmeden değişikliğe gidilmesini de istedi.
 
Toplu Görüşme Primi 28 TL Olmalı…
 
Sendika üyesi kamu görevlilerine ödenmekte olan 10 TL tutarındaki Toplu Görüşme Primi’nin 28 TL olmasını da isteyen Gündoğdu, gelir vergisi oranlarının ücretliler için 5 puan indirilmesini ve gelir vergisinin ödenmesine esas gelir dilimlerinde (%15 oranın uygulandığı ve halen 8.700 TL olan gelir diliminin 19.100 TL’ye çıkarılması diğer gelir dilimlerinde de buna paralel olacak şekilde) artış yapılması gerektiğini dile getirdi. Gündoğdu, vergi indiriminin mümkün olmaması halinde ise, ekonomik krizin kamu görevlileri üzerindeki olumsuz etkilerini gidermek amacıyla altı ayda bir ödenmek üzere kamu görevlilerine 600 TL tutarında kriz çeki talebinde bulundu.
 
Kalkınmada öncelikli Bölge Tazminatı Verilmeli…
 
Kalkınmada öncelikli bölge kapsamındaki il veya ilçelerde görev yapan kamu görevlilerine il ve ilçelerin kalkınmışlık düzeylerine ve kalkınmada öncelik derecelerine yönelik kalkınmada öncelikli bölge tazminatı verilmesi gerektiğinin altını çizen Gündoğdu, aile yardımının da 47 TL artırılmasını talep edeceklerini ifade etti. çocuk yardımında sayı sınırlamasının iptal edilmesi gerektiğini kaydeden Gündoğdu, “Sayı sınırlaması kaldırılmalı ve yardım tutarı sıfır ila 14 yaş (zorunlu ilköğretim çağındaki) arasındaki çocuklar için 500, diğer çocuklar için 250 gösterge rakamı uygulanmalıdır” dedi.
 
Yiyecek ve Giyecek Yardımı Nakden Verilmeli…
 
Fiili durumun oluşturduğu eşitsizliği ortadan kaldırmak için, yemekhane hizmetinin (yemek servisinin) bulunması yönüyle ayırım yapılmaksızın yemek yardımının kamu görevlilerine maaşlarıyla birlikte nakden ödenmesi gerektiğini belirten Gündoğdu, giyecek yardımının da nakden ödenmesi gerektiğini dile getirdi. Gündoğdu, en düşük devlet memuru maaşlarıyla ilgili olarak da şunları söyledi: “15/7/2009 tarihi itibariyle eline geçen net maaş -asgari geçim indirimi hariç- 1032,23 TL olan 13’üncü derecenin birinci kademesindeki bekar bir memurun maaşı, mali haklar ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibariyle 1360 TL olacaktır. 15/7/2009 tarihi itibariyle eline geçen net maaşı -asgari geçim indirimi hariç- 1157,30 TL olan 13’üncü derecenin birinci kademesindeki evli,eşi çalışmayan ve iki çocuklu memurun maaşı, mali haklar ve sosyal yardımlarla ilgili toplu görüşme taleplerimizin kabul edilmesi halinde 01/01/2010 tarihi itibarıyla 1544 TL olacaktır.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir