İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hatay’ ın ıncirleri…

29 Eylül-3 Ekim 2009 tarihleri arasında Meknès (Fas)’da yapılan IV. Uluslararası ıncir Sempozyumu’na (şe IV. International Symposium on Fig) ikisi sözlü (“Morphological and pomological characteristics of some fig cultivars and genotypes in subtropical climate conditions of Turkish Mediterranean region” ve “Determination of correlations between important fruit quality and plant characteristics of some fig genotypes”; diğer ikisi poster(” Effect of different environments on fruit characteristics of table fig (ficus carica L.) cultivars” ve “Preliminary results on pomological characterization of some local fig cultivars grown in Hatay, Turkey “) bildiri olmak üzere toplam 4 bildiri ile katılan Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Aytekin Polat, yaptığı sunumlarla, ülkemizin, ılimizin ve üniversitemizin tanıtımına önemli katkılarda bulunmuştur.
 29 Eylül 2009 Salı günü öğleden sonraki oturumda yaptığı “Morphological and pomological characteristics of some fig cultivars and genotypes in subtropical climate conditions of Turkish Mediterranean region” (Bazı ıncir çeşit ve Genotiplerinin Türkiye’nin Akdeniz Bölgesi Subtropik ıklim Koşullarındaki Morfolojik ve Pomolojik özellikleri) başlıklı sunumunda, araştırmalarının sonuçlarını vermeden önce ülkemizin gerek jeopolitik gerek stratejik açıdan önemini ortaya koyan uydu görüntüleri ve slaytlar eşliğinde Türkiye’nin ve Hatay’ın yeri ve konumu konularında sempozyum katılımcılarını bilgilendirmiş ve ülkemiz, ilimiz ve üniversitemiz hakkında sempozyum delegelerinin bilgi sahibi olmalarını sağlamıştır.
Daha sonra, yaptığı araştırmaların sonuçlarını dünyanın değişik ülkelerinden sempozyuma katılan yaklaşık 150 bilim insanının bilgisine sunan Polat, Türkiye’nin Dünya’da gerek genel olarak incir üretiminde gerek kuru ve taze incir ihracatında birinci sırada yer aldığını ve rakipsiz konumda bulunduğunu belirtmiştir. Türkiye’nin tek başına dünya incir üretiminin %26’sını karşıladığını vurgulayan Polat, dünya kuru incir dış satımının % 58.2’sini, taze incir ihracatının ise 38.7’sini ülkemizin gerçekleştirdiğini belirtmiştir. Hatay’ın Dörtyol ve Kırıkhan ilçelerinde tesis ettiği incir bahçelerinde, 1997 yılından beri araştırmalarını sürdüren Prof. Dr. A. Aytekin Polat, yerel incir tip ve çeşitlerin yanı sıra ülkemizin en önemli incir çeşitlerinin ilimiz ekolojisindeki performanslarını inceleyerek elde ettiği önemli sonuçları, incir konusunda çalışan dünyanın değişik ülkelerinden bilim insanlarının görüşüne sunmuş ve yaptığı araştırmalarla ilgili soruları cevaplayarak sempozyum delegelerini aydınlatmıştır. Sonuç olarak, 5 yıllık araştırma sonuçlarına göre, mevcut durumda ülkemizin en kaliteli sofralık incir çeşidi olan Bursa Siyahı ile birlikte Yediveren çeşidi ile ilimizden selekte edilen 31-IN-16 ve 31-IN-17 tiplerinin bölgemiz ekolojisinde yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılmasının önemini belirtmiştir.
01.10.2009 Perşembe günü sabah oturumunda yer alan “Determination of Correlations among Important Fruit Quality and Plant Characteristics of Some Fig Genotypes”(Bazı ıncir Genotiplerinin önemli Meyve Kalite ve Bitki özellikleri Arasındaki ılişkilerin ıncelenmesi) konulu sunumunda ise 30 incir tip ve çeşidinin değişik meyve kalite kriterleri ( meyve ağırlığı, meyve en ve boyu, suda çözünebilir kuru madde, pH, asitlik vb), bitki özellikleri (ağaç gövde çapı, sürgün uzunluğu, meyve verimi vb) gibi çok çeşitli özellikler arasındaki ilişkileri içeren sonuçları araştırıcıların bilgisine sunmuş ve özellikle incirlerde çok önemli olan meyve ağırlığı ile meyve eni, meyve boyu, meyve sapı uzunluğu, ostiolum açıklığı, meyve kabuk çatlaması arasında pozitif; meyve ağırlığı ile suda çözünebilir kuru madde arasında ise negatif ilişki bulunduğunu belirlemiştir.
Ayrıca ağaç gövde çapı ile meyve ağırlığı, meyve eni ve meyve boyu arasında da önemli pozitif ilişkiler bulunduğunu belirtmiştir. Mustafa Kemal üniversitesi Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. A. Aytekin POLAT, “Preliminary results on pomological characterization of some local fig cultivars grown in Hatay, Turkey” (Hatay’ da Yetiştirilen Bazı Yerel ıncir çeşitlerinin Pomolojik özelliklerinin ılk Sonuçları) başlıklı poster sunumda, Hatay’ da yetiştirilen 76 yerel incir çeşidinin incelenen pomolojik özellikleri çeşitli resim, grafik ve çizelgelerle açıklanmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir