İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Hatay’ın Durumu Değerlendirilmeli

Ediboğlu, Bakan Yılmaz’a sordu: “Hatay ilinin gelişmişlik kriterlerinde il merkezindeki düzeyin baz alınmasının olumsuz sonuçları ortadayken, Hatay ilinin son olarak Suriye ile yaşanan gerginliklerden dolayı ekonomik olarak da ciddi zarara uğradığı belli iken, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki durumunu yeniden değerlendirerek istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi hususlarında bir mevzuat değişikliği çalışması yapmayı düşünüyor musunuz?”

Haber Merkezi

CHP Hatay Milletvekili Dr. Mehmet Ali Ediboğlu Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı’na bir soru önergesi verdi. Soru önergesinde; Türkiye’nin, farklı topografya ve iklim özelliklerinin meydana getirdiği yedi coğrafi bölgeden oluşmakta ve bu bölgeler arasında ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan önemli gelişmişlik farklılıklarının bulunmakta olduğunu kaydeden Ediboğlu, “Göreli olarak az gelişmiş yörelerin gelişmişlik düzeylerinin yükseltilmesi suretiyle bölgelerarası gelişmişlik farklılıklarının azaltılması, ülke genelinde ekonomik büyüme ile birlikte sağlıklı bir sosyal ve kültürel gelişmenin ve gelir dağılımının sağlamasında maliye politikası araçlarından vergi politikasının kullanılması ile iyileştirme, özellikle planlı dönemde temel hedeflerinden olmuştur” dedi.

 

Bu hedefe yönelik olarak izlenen ekonomik ve sosyal politikalar ile uygulanan teşvik tedbirlerine rağmen gelişmedeki bölgelerarası dengesizliklerin hala arzulanan ölçüde giderilmediğini dile getiren Ediboğlu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerinin ülkemizin göreli olarak az gelişmiş yöreleri olma niteliğini korumakta olduğunu ifade ederek, “Bu çalışmada sürdürülebilir kalkınmanın sağlanarak bölgelerarası farklılıkları azaltacak biçimde, söz konusu kararlarla uygulamaya konan devlet yardımları ve vergisel avantajlar kalkınmada öncelikli yöre kapsamında uygulamadaki mevzuat incelendiğinde Hatay ilinin bu kapsamda değerlendirilmediği il merkezi baz alınarak gelişmişlik düzeyinin belirlenmeye çalışıldığı bilinmektedir.” şeklinde konuştu ve Bakan Yılmaz’dan şu soruların cevaplarını talep etti:

 

“Hatay ilinin gelişmişlik kriterlerinde il merkezindeki düzeyin baz alınmasının olumsuz sonuçları ortadayken, Hatay ilinin son olarak Suriye ile yaşanan gerginliklerden dolayı ekonomik olarak da ciddi zarara uğradığı belli iken, kalkınmada öncelikli yöre kapsamındaki durumunu yeniden değerlendirerek istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi hususlarında bir mevzuat değişikliği çalışması yapmayı düşünüyor musunuz?Gelişmişlik derecesi bilinen ve kabul edilen iller(ıstanbul, Bursa, Ankara v.s) dışında yer alan illerin gelişmede öncelikli sınıflandırmalar haricinde bir bütün olarak düşünülüp gerekli politik düzenlemelerin oluşturulması hususlarında yeniden bir düzenleme yapmayı düşünüyor musunuz? örneğin geri kalmış ilçeleri kalkınmada öncelikli yöre kapsamında değerlendirecek misiniz?

Bazı bölgelerde sağlanan değişik nitelikli yatırım politikalarını istihdam yaratılması ve yatırımların teşvik edilmesi doğrultusunda değerlendirerek Hatay ili için de yeniden düzenlemeyi düşünüyor musunuz?”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir