İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ıdarecinin tahakkümü esas alınıyor…

KESK Dönem Sözcüsü Servet Kavukoğlu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununda bazı değişiklikleri içeren bir taslağın Başbakanlıkta her an TBMM’ye gönderilmek üzere hazır olduğunun belirtildiğini söyledi.

Kavukoğlu, bu örnekte ve diğer tüm yasa ve anayasa değişikliklerinde olduğu gibi, hükümetin bir kez daha kapalı kapılar arkasında, tek yanlı olarak, taraflardan görüş ve öneri almadan bir çalışma içerisine girdiğini savundu.

Hükümetin adı geçen değişiklikle ilgili bugüne kadar konfederasyonlara herhangi bir bilgi vermediğini, bu durumun anti demokratik olduğunu söyleyen Kavukoğlu, emekçilerin, kendileri ile ilgili yapılan değişikliklerde önerilerinin alınması bir yana, değişiklikten haberdar dahi edilmemelerinin manidardır olduğunu bildirdi.

“Basında taslak hakkında yansıyan bilgilere göre; hükümet, ebeveynlik hakları ve bazı özlük hakları ile ilgili uzun süredir yapması gereken düzenlemelerin yanına; performans, işbirliği, evde çalışma gibi olguları da ekleyerek güvencesiz esnek istihdamın yolunu açmaya çalışmaktadır.” diyen KESK Dönem Sözcüsü Servet Kavukoğlu: “Kamu emekçilerinin muhalefeti nedeniyle AKP’nin IMF, Dünya Bankası gibi kurumlara söz verdiği halde yasallaştıramadığı güvencesiz ve esnek istihdama dayalı kamu personel rejiminin aşama aşama, parça parça, alakalı alakasız yasa tasarılarına serpiştirilerek hayata geçirileceği anlaşılmaktadır. Böylece sağlıkta, eğitimde son yıllarda Bakanlar Kurulu kararları, tebliğ ve yönetmeliklerle çeşitli düzeylerde hayata geçirdikleri performansa dayalı esnek çalışma biçimini kamu hizmetlerinde tümüyle yasallaştırmak istemektedirler.” diyerek devam etti.

Kurallar ve kamu yararı yerine idarecinin tahakkümü esas alınıyor…

öte yandan basında yer alan taslağa göre; 657 Sayılı Kanunun Disiplin Cezalarının çeşitleri ile Ceza Uygulanacak Fiil ve Haller başlıklı 125. maddesinde yapılması planlanan değişiklikler incelendiğinde son derece belirsiz, kamu görevlisinin itiraz hakkını ortadan kaldıran, kurallar ve kamu yararı yerine idarecinin tahakkümü altında çalışmayı esas alan değişikliklerin olduğunun görüldüğüne dikkat çeken Kavukoğlu, şunları dile getirdi: “Bilindiği üzere disiplin hukuku ceza hukukunun genel prensiplerine bağlıdır. Ve suç ve cezanın kesin ve açık olması temel ilkedir. Mevcut 657 Sayılı yasada kamu emekçilerinin aleyhine olan belirsiz ve temel insan haklarına aykırı disiplin hükümleri kaldırılmadığı gibi daha kötü değişiklikler getirilmektedir. Hükümet bir kez daha uluslararası insan hakları hukukunu hiçe sayaraken konfederasyonumuza bağlı sendika üyesi tarafından yapılan başvuru üzerine ınsan Hakları Avrupa Mahkemesi tarafından verilen kararla uyarı ve kınama cezalarına yargı yolunun tanınması gereği hükmünü de hiçe sayarak bu konuda yapması gerekli zorunlu değişikliği yapmamaktadır. Konfederasyonumuz, kamu emekçilerinin iş güvencesini ortadan kaldıracak, tartışmaya açacak bir tasarı ya da yasanın karşısında tüm gücüyle duracak, kararlı bir mücadele yürütecektir. Hükümetin bunu aklından bile geçirmemesini diliyoruz. Kaldı ki, tasarıda bu anlama gelebilecek her tür girişim anayasaya aykırı olacaktır.”  

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir