İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ıMO Çalışma Raporu Açıklandı…

ınşaat Mühendisleri Odası Hatay şubesi 2008–2009 dönemi çalışma raporunu açıkladı. Geçtiğimiz Hafta Antakya Ziraat Odası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen genel kurul sırasında çalışma raporunun okuyan Selim Harbiyeli, ıMO’nun dönem içinde yaptığı çalışmaları sıraladı. 07–24 Ocak 2008 tarihleri arasında, ıskenderun Temsilciliğimizde, değişik 13 konuda Meslek ıçi Eğitim Seminerleri düzenlendi. 21 Ocak 2008 tarihinde, Prof. Dr. Uğur ERSOY, Prof Dr. Güney öZCEBE ile ınş Müh. Mustafa TAN’ın sunumuyla “Depreme Karşı Güçlendirme” semineri düzenlendi. 12-13-14 şubat 2008 tarihleri arasında Yapı Denetçilerine yönelik, belge sahibi 37 üyenin katılımıyla 3 gün süren “Yapı Denetçileri Kursu” düzenlendi. Değişik tarihlerde ınşaat demiri fiyatlarındaki artış ile ilgili basın açıklamaları yapıldı.
 
14 Nisan 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. M. Cemal GENEş’ in sunumuyla “Betonarme Taşıyıcı Sistemin Düzenlenmesinde Mimarinin etkisi” ile “Betonarme Yapılarda Taşıyıcı Sistem Düzenleme ilkeleri” konulu meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi. 02-05 Mayıs 2008 tarihlerinde, üyelerimizin katılımıyla Marmara Tüp Geçit (Marmaray) Projesi şantiyelerine ve ıstanbul Yapı Fuarına gezi düzenlendi. 29 Mayıs 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. M. Cemal GENEş’ in konuşmacı olarak katıldığı, “Betonarme Yapılarda Deprem Perdelerinin Yerleşim ve Tasarımı” ile “Mevcut Betonarme Yapıların Değerlendirilmesi” konulu meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi. 02 Haziran 2008 tarihinde, MKü’ MMF den Yrd. Doç. Dr. Um ur K. SEVıM’ in konuşmacı olarak katıldığı, “Beton üretimi, Denetimi ve Dayanıklılığı” ile “Sıcak ve Soğuk Havada Beton Dökümü” konulu meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi. 03 Haziran 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. Hakan T. TüRKER’ in konuşmacı olarak katıldığı, “çelik Yapılarda Taşıyıcı Sistem Düzenleme ılkeleri” ile “çelik Endüstri Yapılarının Tasarımı” konulu meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi. 01-02 Kasım 2007 tarihlerinde düzenlemiş olduğumuz “5. Kentsel Altyapı Sempozyumu” nun bildirileri kitap haline getirildi ve dağıtımı yapıldı.
 
02 Eylül 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. Hakan T. TüRKER’ in sunumuyla “Prefabrike Endüstri Yapılarının Tasarımı” ve Yrd. Doç. Dr. Murat BıKçE’ nin sunumuyla “Depoların Tasarımı ılkeleri (Su Depoları, Silolar)” konulu Meslek içi eğitim seminerleri düzenlendi. üst örgütümüz TMMOB’nin de aralarında bulunduğu demokratik kitle örgütlerinin katıldığı, 13 Eylül 2008 Cumartesi günü Ankara’ da düzenlenen “12 Eylül Darbesini Telin Mitingi” ne katılım sağlandı.
 
SUBAşI BELDESıNDE Kı YOL TEHLıKESıNE DE DıKKAT çEKTıK
Antakya’da yapılmakta olan çevre yolunun, Subaşı Beldesi sınırları içerisinde kalan toprak dolgu kısmında ve etkileyen bölgede incelemeler yapılarak, Asi Nehrinin taşması durumunda oturum alanlarını sular altında bırakacağı ve bu durumun ciddi felaketlere yol açabileceği sonucundan yola çıkarak olası felaketlerin önüne geçmek için yetkililerin dikkatini çekmen ve uyarmak düşüncesi ile konu 23 Eylül 2008 tarihinde basın açıklaması yoluyla kamuoyu ile paylaşıldı. 09 Ekim 2008 tarihinde, MKü ‘ den Yrd. Doç. Dr. Murat BıKçE’nin sunumuyla “Mevcut Betonarme Binalarında Güçlendirme ılkeleri” ile “Betonarme Yapıların Güçlendirilmesinde çelik ve Lifli Polimer Uygulamaları” konulu seminerler gerçekleştirildi.
ıskenderun’ a taşınan ve yerinde incelenen MKü Mühendislik ve Mimarlık Fakülte Binaları inşaatının tamamlanmamış olması, çevre düzenlemesinin yapılmamış olması, ulaşım¬güvenlik-barınma sorunlarının çözümlenmemiş olması ve binaların adeta şantiye halinde iken eğitime açılmasından dolayı ıskenderun Temsilciliği ile birlikte yerinde incelemelerde bulunarak, bu durum 21 Ekim 2008 tarihinde kamuoyuna duyuruldu.
 
 
MESLEK ıçı EğıTıME AğIRLIK VERıLDı
 Meslek ıçi Eğitim konusunun uygulamaları ve geleceğinin tartışıldığı ve 08-09 Kasım 2008 tarihlerinde Antalya’ da yapılan çalıştay’ a katılım sağlandı. 11 Kasım 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. Murat BıKçE’nin sunumuyla “Betonarme Yapıların Depremde Yapısal Davranışı” ile Uzman Senem çOLAKOGLU’nun sunumuyla “Zeminlerde Sıvılaşma Riski ve Alınacak önlemler’ konulu seminerler gerçekleştirildi. 27 Kasım 2008 tarihinde, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. Selçuk KAçIN’ın sunumuyla “Yapı Dinamiği Temel ilkeleri” ile “Deprem Yönetmeliğinde Yapı Dinamiği ilkeleri” konulu seminerler gerçekleştirildi. 29 Kasım 2008 tarihinde, çukurova üniversitesi’nden Prof. Dr. Mustafa LAMAN’ ın sunumuyla, Antakya ve ıskenderun’ da, “istinat Yapıları (Ankrajlar, Palplanşlar, istinat Duvarları)” ile “Betonarme istinat Duvarlarının Tasarımı” seminerleri yapıldı. 19 Aralık 2008 tarihinde, Adamızın 54. kuruluş yıldönümü nedeniyle geleneksel gece düzenlendi ve mesleğinde 25. ve 40. yılını tamamlayan üyelerimize plaketleri verildi. 08 Ocak 2009 tarihinde, Gazi üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan ALTIN’ın sunumuyla, “Betonarme ve Yığma Yapıların Güçlendirilmesine Deneysel Yaklaşımlar” konulu panel düzenlendi. 22 Ocak 2009 tarihinde, ODTü öğretim üyesi Tuğrul TANKUT’ un sunumuyla, “Deprem ve Aydınlanma” konulu panel düzenlendi.
06-08 şubat 2009 tarihlerinde Prof. Dr. Ayfer ERKEN, Prof. Dr. Abdurrahman GüNER, Yrd. Doç. Dr. Erdem CANBAY, Prof. Dr. Cavidan YORGUN, Prof. Dr. Polat GüLKAN ile Doç. Dr. Ahmet YAKUT’ un sunumlarıyla “Bölgesel Meslek içi Eğitim Kurs” u düzenlendi. 15 şubat 2009 tarihinde, üyelerimizin katılımıyla “Adana inşaat 2009” Yapı Fuarına gezi düzenlendi. 21 Mart 2009 tarihinde, ODTü öğretim üyesi Doç. Dr. Erdem CANBAY’ın sunumuyla “Betonarme Elemanlarda Donatı Düzenleme ilkeleri” ile “Deprem Etkisi Altında Betonarme Taşıyıcı Sistemler” konulu Meslek içi Eğitim Seminerleri düzenlendi. 25 Nisan 2009 tarihinde, ıstanbul Teknik üniversitesi öğretim üyesi Dr. Emre GüRCANLI’nın sunumuyla “ınşaatlarda ış Güvenliği” ile “ış Güvenliğinde Hukuki Sorumluluk” konulu Meslek içi Eğitim Seminerleri düzenlendi. 2009 yılında, 1 Mayıs kutlamaları ile ilgili olarak TMMOB ıl Koordinasyon Kurulu’nun Antakya’ da düzenlediği “Emeğin Bayramı 1 Mayıs Mitingi” ne katılım sağlandı.
üyelerimiz ile iletişimin daha hızlı ve daha etkin hale getirilmesi amacıyla, 29.04.2009 tarihinden itibaren toplu e-posta gönderimine başlandı. Böylece değişik konulardaki duyurular ile bilgilendirme yazılarının hızlı bir şekilde dijital ortamda üyelerimize iletilmesi sağlandı. 02 Mayıs 2009 tarihinde, ıstanbul Teknik üniversitesi öğretim üyelerinden Prof. Dr. Kadir GüLER ile Prof. Dr. Erkan öZER’ in sunumlarıyla “Betonarme Taşıyıcı Sistem Düzenlemesi” ile “Kapasite Tasarım ılkesi ve Türk Deprem Yönetmeliği (2007)” konulu Meslek içi Eğitim Seminerleri düzenlendi. 22-24 Haziran 2009 tarihlerinde, ıstanbul’ da, ıMO’nun uluslararası ortak kuruluşlar Avrupa ınşaat Mühendisleri Konseyi (ECCE) ve Dünya ınşaat Mühendisleri Konseyi (WCCE) ile beraber düzenlediği “Uluslar arası Deprem ve Tsunami Konferansı”na katılım sağlandı. şubemizin web sitesi yeniden yapılandırıldı ve üyelerimizin kullanımına sunuldu. 02 Ekim 2009 tarihinde, üyelerimizin katılımıyla Ankara Yapı Fuarına gezi düzenlendi. 08- 10 Ekim 2009 tarihlerinde Gaziantep’ te düzenlenen “3. Ulusal çelik Yapılar Sempozyumu” na katılım sağlandı. 22-23 Ekim 2009 tarihlerinde Eskişehir’ de düzenlenen “Yapı ışletmesi/Yapım Yönetimi Kongresi- 5” e katılım sağlandı. 25 Ekim 2009 tarihinde Ankara’ da, Afet Hazırlık ve Müdahale konusunda yapılan eğitim çalışmalarına katılım sağlandı. 19 Kasım 2009 tarihinde, ıskenderun Temsilciliğimizde, Gazi üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Sinan ALTIN’ ın sunumuyla, “Betonarme ve Yığma Yapıların Güçlendirilmesine Deneysel Yaklaşımlar” konulu panel yapıldı.
 
19-20 Kasım 2009 tarihlerinde, ıstanbul’ da düzenlenen “Yapı Denetimi Sempozyumu”na katılım sağlandı. 03-04 Aralık 2009 tarihlerinde, Adana’ da düzenlenen “3. Geoteknik Sempozyumu”na katılım sağlandı. 12 Aralık 2009 tarihinde, ıskenderun Temsilciliğimizin düzenlemiş olduğu ve ıstanbul Teknik üniversitesi öğretim üyelerinden Dr. Emre GüRCANU ile Dr. Murat KURUOGLU’ nun sunumlarıyla gerçekleştirilen “ınşaatlarda ış Güvenliği ve Hukuki Sorumluluklar” ile “ınşaat Proje Yönetimi ve Planlama Sistemleri” konulu Meslek içi Eğitim Seminerleri düzenlendi. 14 Aralık 2009-08 Ocak 2010 tarihleri arasında, MKü’ den Yrd. Doç. Dr. Hakan T. TüRKER’ in eğitmen olarak katıldığı toplam 24 saatlik AutoCad programı eğitim kursu düzenlendi. üyelerimize sunulmak üzere 2008 ve 2009 yılları için ajanda hazırlatıldı ve dağıtımı yapıldı. Oda Başkanlığımızın çeşitli illerde gerçekleştirdiği Danışma Kurulu ve şubeler arası ortak toplantılarına düzenli olarak katılım sağlandı. DEPREMLER UNUTULMADI 17 Ağustos Gölcük Depremini anma etkinlikleri çerçevesinde her yıl Oda Başkanlığı tarafından Gölcük’te düzenlenen “Depreme Karşı Duyarlılık Yürüyüşü” ne üyelerimizle beraber katılım sağlandı. Yaz aylarında staj yapmak isteyen ınşaat Mühendisliği öğrencilerine staj yeri sağlandı.
 
 Oda’mıza kazandırmış olduğumuz parsel üzerinde yapacağımız hizmet binamızın projeleri yaptırılarak ruhsat alıp inşaata başlama aşamasına getirildi. Mimarlar Odası Hatay şubesinin farklı zamanlarda Antakya’ da düzenlemiş olduğu etkinliklere üyelerimizle katılım sağlandı. Hatay Valiliğinin yürütmekte olduğu, Hatay ili ve özelde Antakya ve çevresini ilgilendiren birçok konuda çalışmalar katılım sağlandı ve oluşturulan komisyonlarda aktif görev alındı. -Hatay ıl Stratejik planının hazırlık çalışmaları -Hatay’ın tarihi dokusunun doğal değerlerini korumak ve kültür zenginliklerini geliştirmek amacıyla oluşturulan çalışmalar (Kültür Yürüyüşü) -ıl özel idaresinin çevre düzenini plan çalışmaları -Hatay Marka Kent Eylem Planı çalışmaları.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir