İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ışsizlik En Önemli Sorunumuz…

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetim Kurulu üyesi ve Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali Kuseyri, Hatay’da yapılacak olan Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri(UMEM) Projesi hakkında açıklamalarda bulundu.
 
Kuseyri, Türkiye’nin kronikleşmiş işsizlik sorununa çare bulabilmek için çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği, TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi ve çalışma Türkiye ış Kurumu işbirliğinde hazırlanan, ışsizlik oranını azaltmak hem de işgücü piyasasında arz talep uyuşmazlıklarından kaynaklanan işsizliğe çözüm getirmek amacıyla “Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezler” Projesinin  Hatay’da başlatıldığını söyledi.
 
 
Bu Projeyle meslek liselerinin teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi, eğiticilerin yeni teknolojiye göre donanım sahibi olması, illerdeki yerel işgücü piyasası ihtiyaçlarının tespit edilmesi, kayıtlı işsizler arasından sanayinin ihtiyaç duyduğu alanlarda işgücünün yetiştirilmesi, işsizliğin önlenmesi amaçlandığının altını çizen Kuseyri, “Türkiye için kanayan bir yara olan ve gittikçe çığ gibi büyüyen işsizliği mutlaka elimizden geldiğince azaltmamız lazımdır.
 
ülke genelinde 5 yıl içerisinde 1 milyon kişilik istihdam sağlanması hedeflenen proje kapsamında, Hatay’da da binlerce kişinin istihdam etmesi planlanmaktadır. ışsizlere yönelik temel mesleki eğitim, mesleki gelişim ve meslekte yenileme eğitimlerinin verilmesi, başarılı kursiyerlerin staja yerleştirilmesi ve son aşama olarak da başarılı stajyerlerin istihdamının sağlanması hedeflenmektedir.
 
 
Buna göre proje kapsamında, 81 ilde faaliyet gösteren teknik ve endüstri meslek liseleri arasından ışKUR ve MEB tarafından seçilen 111 teknik ve endüstri meslek liseleri yenilenecek ve çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından 106 milyon liralık teknik ve endüstri meslek liselerinin makine, araç-gereçleri, teknolojik donanımı, iş piyasasının ihtiyaçları doğrultusunda teçhizat yatırımı yapılmış olacaktır. Bütçesi çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından karşılanan projenin maliyeti, toplam 98 milyon 670 bin 553 TL olarak belirlenmiştir.” ifadesinde bulundu.
 
 
PROJE STAJYER çALIşTIRAN FıRMALARA AVANTAJ SAğLAYACAK
 
Proje kapsamında stajyer çalıştıran firmalara da önemli avantajlar sağlandığını açıklamasında yer veren Kuseyri, “Meslek kurslarını tamamlamış olan kişileri stajyer olarak çalıştıran firmalar stajyerlerin günlük 15 TL olarak belirlenen ücretleri işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacaktır.
 
Ayrıca, stajını başarılı bir şekilde bitiren kursiyerleri istihdam eden firmalara sigorta prim teşviki sağlanmaktadır. Buna göre, başarılı stajyerleri istihdam eden firmalar 4,5 yıla varan bir süre boyunca bu kişilerin sigorta primi işveren payı ödemelerinden muaf tutulacak, bu ödemeler yine işsizlik sigortası fonu tarafından karşılanacaktır.” dedi.
 
HATAY ıçıN öNEMLı BıR PROJE
 
Türkiye için olduğu kadar Hatay için de UMEM’in çok önemli bir proje olduğunun altını çizen Kuseyri, “üzerinde hassasiyetle durulması, milli bir proje olarak kabul edilmesi, herkesin bu projeye gönül vermesi ve önemle desteklemesi gerekmektedir. çağımızda küreselleşmenin bir sonucu olarak ekonomik ilişkilerde, sosyal ve siyasal alanlarda köklü değişiklikler meydana gelmiş ve gelmeye devam etmektedir.
 
Bu değişimlerin insanoğlunun yaşam standartlarını yükseltmesi gibi olumlu sonuçlarının yanında yoksulluk, işsizlik gibi sosyal sorunların da derinleşmesine neden olduğu bilinmektedir. Sosyal bir sorun olan işsizliği mutlaka elimizden geldiğince azaltmamız lazımdır.
 
Bugün ülkemizde iş arayanların yüzde 60’tan fazlası belli bir mesleğe sahip değildirler. ülkemizde her yıl yaklaşık 800 bin kişi işgücü piyasasına dâhil olmakta ve buda kurumsal nüfusun yarısı demektir. Normal şartlarda her yıl kurumsal nüfusta çalışabilir hale gelen insanların ancak 800 bini, yani yarısı işgücü piyasasına girmektedir. Bunlardan da yine sadece yüzde 49’u istihdam etmektedir. Bu da çok ciddi bir sorundur. Batılı ülkelerde işgücü piyasasına arz olma oranı yüzde 70’in üzerindedir. ıstihdam oranları da yine aynı oranlardadır. Bu açıdan bakıldığında ciddi bir sorunla karşı karşıya olduğumuz bir gerçektir.
 
 
Hatay’da da uygulanacak olan bu projede meslek liselerinin teknolojik alt yapılarının güçlendirilmesi, yenilenmesi, sanayinin ihtiyaç duyduğu işgücünün yetiştirilmesi, öğretmenlerin eğitilmesi, işsizliğin önlenmesi amaçlanmaktadır. Bu proje, nitelikleri yetersiz olan ya da teknolojik değişimler sonucu nitelikleri güncelliğini yitiren işsizlerimiz için iş bulma, nitelikli insan kaynağı bulamadığı için verimsiz çalışan şirketlerimiz için rekabet gücü kazanma umududur.
 
 
TüRKıYE’NıN EN öNEMLı SORUNU ışSıZLıK
 
ıstihdam yaratmak için öncelikle alt yapıyı güçlendirmemiz gerekmektedir. Bu da yeni istihdam alanlarının açılması zorunluluğunu ortaya çıkaracaktır. ışsizliği çözeceksek önce meslek edindirme zorunluluğumuz vardır. Ancak, bilenen bir gerçek vardır ki, işsizlik önemli bir sorun iken aynı zamanda firmalar da nitelikli eleman bulma sıkıntısı çekmektedirler. Bu nedenle nitelikli iş gücü için meslek edindirme projelerine ağırlık vermeliyiz. ış gücünün ihtiyaç duyduğu nitelikli elemanları yetiştirerek, “ne iş olsa yaparım” diyen elemanların yerine “ben bu işi yaparım” diyen elemanları kazandırmalıyız.
 
 
Küresel kriz tüm illeri olduğu gibi Hatay’ı da olumsuz etkilemiştir, ancak kriz döneminde daralan istihdam 2010 yılında toparlanarak kriz öncesi düzeyinin üzerine çıkmıştır. Buna rağmen, Hatay’daki firmaların önemli bir kısmı ihtiyaç duyulan becerilerle çalışanlarının sahip olduğu beceriler arasında ciddi bir uyumsuzluk görmekte, bu beceri uyumsuzluğunun üretim ve verimlilikte kayıplar meydana getirdiğini bildirmektedirler.
Firmalar, bu uyumsuzluğun mesleki eğitim ile çözülebileceğine inanmakta, bu nedenle BECERı’10 UMEM projesine destek vermektedirler.Beceri 10 Projesi’nin ilk adımında mesleki eğitim alacak işsizlerin ışKUR’a kayıt yaptırması gerekmektedir. Daha sonra bu kişiler kurslara katılacaklardır. ıkinci adımda, Antakya Ticaret Borsası’na firmaların ne tür elemana ihtiyaçları olduğunu sorulacaktır.
 
Sonra talep eden firmalara kursiyerler staj yapmaya gideceklerdir. Buralarda beğenen elemanlar işe yerleşme imkânı bulacaklardır. Projenin üçüncü ve en önemli adımı ise proje kapsamında işverenin işe aldığı kişinin sigorta pirimi 1 yıl süreyle devlet tarafından karşılanacak olmasıdır.
 
 
ılk etapta 19 pilot ilde uygulanacak projenin; Hatay ayağının tanıtılması ve yerel düzeyde farkındalığın artırılması için projenin işsizliği azaltacak, işsizlere meslek edindirecek çok önemli bir Türkiye projesi olduğunu önemle vurgulamamız gerekmektedir. Hatay ekonomisinde tarım ve turizmin ağırlığı fazla olup, ticaret ve imalat sanayinde de payı büyüktür.
 
 
BECERı’10 projesi kapsamında yapılan çalışmalarla Hatay’daki firmaların mesleki eğitim ihtiyaçları belirlenerek Anket uygulaması ile firmalarda ihtiyaç duyulan mesleki beceriler ortaya çıkarılacaktır. Anket sonuçları TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi ve Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) proje ekibi tarafından analiz edilerek Hatay ilinin mesleki eğitim ihtiyaçları belirlenmiş olacaktır.” açıklamasında bulundu.
 
 
Kurslar başlamadan önce işyerleri ile kursiyerler arasında eşleştirme yapılarak işyerlerinin önceliklerine göre kursiyer seçimi yapılacaktır. Kurslar, teorik ve pratik eğitimden oluşan iki aşamalı olarak başlatılacaktır. Teorik ve temel uygulama eğitimleri, daha önceden belirlenen ve modernize edilen Meslek Liselerinde gerçekleştirilecek.
 
Belirlenen okullarda görev yapan 2 bin 84 atölye-laboratuvar öğretmeni yenilenen teknolojik donanım ve işgücü piyasasına uygun şekilde eğitime alınacak.Proje kapsamındaki okullarda 1 yılda yaklaşık 9 bin 858 meslek kursu açılması ve 197 bin 160 kişiye meslek eğitimi verilmesi planlanıyor.
 
Projeye destek veren TOBB Ekonomi ve Teknoloji üniversitesi (ETü) tarafından ise iş piyasası analizleri yapılacak ve illerin mesleklere göre işgücü ihtiyaçları tespit edilecek. TOBB da eğitim alan kursiyerlerin istihdamına öncelik verecektir.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir