İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ışte Yeni Görev Dağılımı…

Bakanlar Kurulu’ndaki değişikliklerin ardından Devlet Bakanlıklarında görev dağılımı belirlendi.
 
Başbakanlığa bağlı veya ilgili kuruluşların yanı sıra görevlerin Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcıları ile Devlet Bakanları arasındaki dağılımı Bakanlar Kurulu toplantısının ardından açıklandı.
 
Buna göre, görev dağılımları şöyle:
Başbakan Recep Tayyip Erdoğan

——————————
 
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Milli Güvenlik Kurulu Genel Sekreterliği
-Milli ıstihbarat Teşkilatı Müsteşarlığı
-Toplu Konut ıdaresi Başkanlığı
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye Yatırım Destek ve Tanıtım Ajansı Başkanlığı
-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil çiçek

————————————————-
 
Görevler:
-Parlamento ile ilişkiler
-Kıbrıs ile ilgili koordinasyon işleri
-Terörle Mücadele Yüksek Kurulu Başkanlığı
-Milli Güvenlik Kurulunun tavsiye kararlarının ve görüşlerinin değerlendirilmek üzere Bakanlar Kuruluna sunulması ve Bakanlar Kurulunda kabulü halinde bu tavsiye kararlarının uygulanmasının koordinasyonu ve izlenmesi
-Kamu Yönetimi Reformu çalışmalarının koordinasyonu
-ınsan hakları ile ilgili kurullar ve insan hakları ile ilgili konularda koordinasyonBağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Yüksek Denetleme Kurulu
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye ve Orta-Doğu Amme ıdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü
-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç

—————————————————-
 
Görevler:
-Danıştay ile ilişkiler
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Vakıflar Genel Müdürlüğü
-Basın-Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
-Anadolu Ajansı T.A.ş. Genel Müdürlüğü
ılişkili Kuruluşlar:
-Radyo ve Televizyon üst Kurulu
-Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan

————————————————–
 
Görevler:
Ekonomik konularda genel koordinasyon
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Hazine Müsteşarlığı
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası
-T.C. Ziraat Bankası Genel Müdürlüğü
-Türkiye Halk Bankası A.ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Kalkınma Bankası A.ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye ıhracat Kredi Bankası A.ş. Genel Müdürlüğü
-Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlüğü
-Sermaye Piyasası Kurulu
ılişkili Kuruluşlar:
-Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu
-Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu
-Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu
Devlet Bakanı Mehmet Aydın

————————–
 
Görevler:
-Türkiye’nin teknoloji ve bilgi üretme kapasitesinin gelişmesi için gerekli
politikaların tespit edilmesi, bilim ve teknoloji alanındaki ulusal ve uluslararası gelişmelerin izlenmesi ve ülke düzeyinde ilgili sektörlere yansıtılması konusunda koordinasyonun sağlanması
-Medeniyetler ıttifakı Projesi’nin yürütülmesi
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu
-Türkiye Bilimler Akademisi
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu
Devlet Bakanı Hayati Yazıcı

——————————-
 
Görevler:
-ıstanbul 2010 Avrupa Kültür Başkenti Ajansı Koordinasyon Kurulu başkanlığı
-Kamu toplu iş sözleşmelerinin koordinasyonu
-Kamu hizmeti görevlileri toplu görüşmelerinin koordinasyonu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Gümrük Müsteşarlığı
-Devlet Personel Başkanlığı
-Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Genel Müdürlüğü
-Tanıtma Fonu Kurulu SekreterliğiDevlet Bakanı Faruk Nafiz özak

——————————-
 
Görevler:
-Gençliğin kişisel ve sosyal gelişiminin desteklenmesine yönelik politikaların
tespiti ve uygulanmasıyla ilgili koordinasyonu sağlamak
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü
-Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü
ılgili Kurum ve Kuruluşlar:
-Futbol Federasyonu Başkanlığı
Devlet Bakanı Mehmet Zafer çağlayan

————————————
 
Görevler:
-Yurt dışı müteahhitlik, mühendislik ve müşavirlik hizmetlerinin koordinasyonu
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Dış Ticaret MüsteşarlığıDevlet Bakanı Faruk çelik

————————–
 
Görevler:
-Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşlarıyla ilgili konular
-Türk cumhuriyetleri ve toplulukları ile kardeş topluluklarla ilişkiler ve bunlarla ilgili araştırma, planlama ve koordinasyonun sağlanması
 
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Diyanet ışleri Başkanlığı
-Türk ışbirliği ve Kalkınma ıdaresi Başkanlığı
Devlet Bakanı Egemen Bağış

—————————
 
Görevler:
-Avrupa Birliği makamları ile yapılacak tüm üyelik müzakerelerinde ”Başmüzakereci” görevini yürütmek
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Avrupa Birliği Genel SekreterliğiDevlet Bakanı Selma Aliye Kavaf

——————————-
 
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü
-Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü
-özürlüler ıdaresi Başkanlığı
-Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumu Genel Müdürlüğü
-Darülaceze Müessesesi Müdürlüğü
 
Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz

—————————-
 
Görevler:
-Doğu Anadolu Projesi (DAP) koordinasyonu
-Konya Ovası Projesi (KOP) koordinasyonu
 
Bağlı Kurum ve Kuruluşlar:
-Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı
-Türkiye ıstatistik Kurumu Başkanlığı
-Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Bölge Kalkınma ıdaresi Başkanlığı
 
-BAKANLARIN GöREV ALACAğI KURULLAR
 
 
Bakanlar Kurulu’ndaki değişikliğin ardından görev alacakları kurullar da belirlendi. Buna göre, kurullar, başkan ve üyeleri şöyle:
 
Yüksek Planlama Kurulu; Başkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Bayındırlık ve ıskan Bakanı Mustafa Demir, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız ve Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün.
 
Para-Kredi ve Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
 
üyeler; Devlet Bakanı Zafer çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet şimşek ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker.özelleştirme Yüksek Kurulu; Başkan Başbakan Erdoğan,
üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Maliye Bakanı Mehmet şimşek ve Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım.
 
 
Doğal Afetler Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç,
üyeler; ıçişleri Bakanı Beşir Atalay, Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Bayındırlık ve ıskan Bakanı Mustafa Demir ve Sağlık Bakanı Recep Akdağ.
 
 
GAP Yüksek Kurulu; Başkan Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz,
üyeler; Bayındırlık ve ıskan Bakanı Mustafa Demir ve Tarım ve Köyişleri Bakanı Mehdi Eker.
 
 
Savunma Sanayi Yüksek Koordinasyon Kurulu; Başkan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan,
üyeler; Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, Milli Savunma Bakanı Vecdi Gönül, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün.
 
 
Kriz Koordinasyon Kurulu; Başkan Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Cemil çiçek,
üyeler; Başbakanlık Kriz Yönetim Merkezi Yönetmeliği’nin (Ek-B) tablosunda yer alan krizin cinsine göre Devlet Bakanı (Ekonomik işlerden sorumlu), Adalet Bakanı, Milli Savunma Bakanı, ıçişleri Bakanı, Dışişleri Bakanı, Maliye Bakanı, Milli Eğitim Bakanı, Bayındırlık ve ıskan Bakanı, Sağlık Bakanı, Ulaştırma Bakanı, Tarım ve Köyişleri Bakanı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı, Sanayi ve Ticaret Bakanı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, çevre ve Orman Bakanı.
 
 
Türkiye’de Saydamlığın Artırılması ve Kamuda Etkin Yönetimin Geliştirilmesi Komisyonu; Başkanı çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ömer Dinçer,
üyeler; Adalet Bakanı Sadullah Ergin, Maliye Bakanı Mehmet şimşek. Bakanlıkları ilgilendiren konularda Sağlık Bakanı, çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı ve Sanayi ve Ticaret Bakanı.
 
 
Ekonomi Koordinasyon Kurulu; Başkanı Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Ali Babacan,
üyeler; Devlet Bakanı Cevdet Yılmaz, Devlet Bakanı Zafer çağlayan, Maliye Bakanı Mehmet şimşek, Sanayi ve Ticaret Bakanı Nihat Ergün.
 
AA

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir