İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kanun Değişikliği Uyarısı…

Hatay Vergi Dairesi Başkanlığı’nın yaptığı açıklamada; 10 /7/ 2009 tarih ve 27284 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5917 sayılı Kanun ile Kamuoyunda Varlık Barışı Kanunu olarak bilinen 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunda değişiklik yapılarak 1 /6/ 2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıklar ile yurt içinde bulunan ancak ışletmenin öz kaynakları içerisinde yer almayan varlıkların, 30 /9/ 2009 tarihine kadar bildirim ve beyana konu edilmesine imkân sağlandığını belirtti.
 
Açıklamasına şu şekilde devam etti; “Bu çerçevede, 1 /6/ 2009 tarihi itibarıyla sahip olunan ve yurt dışında bulunan varlıkların; bildirime veya beyana konu edilerek yasal defterlere kaydedilmesi, hesaplanan % 2 oranında verginin ödenmesi ve taşınmazlar dışındaki varlıkların bildirim veya beyan tarihinden itibaren bir ay içinde Türkiye’ye getirilmesi ya da Türkiye’deki banka veya aracı kurumlarda açılacak bir hesaba transfer edilmesi, Türkiye’de bulunan ancak 1 /6/ 2009 tarihi itibarıyla işletmelerin öz kaynakları içinde yer almayan varlıkların; banka veya aracı kurumlardaki hesaplara yatırılarak beyan edilmesi, yasal defterlere kaydedilmesi, hesaplanan %5 oranında verginin ödenmesi ve beyan tarihinden itibaren altı ay içerisinde sermayeye ilave edilmesi, şartlarıyla, bildirim veya beyana konu edilen varlıklar nedeniyle, 1 /1/ 2008 tarihinden önceki dönemlere ilişkin hiçbir suretle vergi incelemesi ve vergi tarhiyatı yapılmayacaktır. Bildirim veya beyan dışındaki herhangi bir nedenle 19 /6/ 2009 tarihinden sonra ve 2004, 2005, 2006, 2007 vergilendirme dönemlerine ilişkin olarak vergi incelemesi yapılması halinde, bu incelemeler sonucu; gelir, kurumlar ve katma değer vergisi yönünden tespit edilen matrah farklarından, Kanun kapsamında bildirilen veya beyan edilen tutarlar mahsup edilecektir.Yapılan değişiklik sonrası; vergi incelemesi sonucunda, yasalar gereğince indirimi reddedilen katma değer vergilerine isabet eden matrahlar da bu yasa kapsamında bildirilen veya beyan edilen matrahlardan mahsup edilebilecektir. Bu haklardan yararlanabilmek için başvuru süresi sonu 30 EYLüL 2009 olup, yasa kapsamındaki haklardan yararlanmak isteyenlerin bu tarihe kadar, banka veya aracı kurumlara bildirimde bulunmaları veya yasa kapsamındaki varlıklarını vergi dairesi müdürlüklerimize beyan etmeleri gerekmektedir.” dedi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir