İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

“Kararı uygulamaya çağırıyoruz…”

Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap, Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ ı Anayasa Mahkemesinin kararlarını uygulamaya davet etti.
 
Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap, Anayasa Mahkemesi’nin, 16 Temmuz 2010 günü açıkladığı kararı ile 5947 sayılı Kanun’un 7. maddesiyle, 1219 sayılı Tababet ve şuabatı San’atlarının Tarzı ıcrasına Dair Kanun’un 12. maddesinin değiştirilen; ıkinci fıkrasının birinci tümcesinde yer alan “ … Bentlerden yalnızca birindeki …” ibaresini Anayasa aykırı bularak iptal ettiğini söyledi.
 
Anayasa Mahkemesi’nin, sadece kararı iptal etmediğini, aynı zamanda iptal edilen maddeye ilişkin verdiği kararın sonuçsuz kalmaması için yürürlüğünü de durdurduğunu açıklamasında yer veren Hatay Tabip Odası Başkanı Dr. Selim Matkap, “Sağlık Bakanlığı, Anayasa Mahkemesi kararını sonuçsuz bırakacak bir biçimde Mahkemenin kararının üniversite öğretim üyeleri dışındaki hekimleri kapsamadığını, hekimler kamu dışında çalışmaya devam ederse memuriyetten çıkarma dahil her türlü işlemi yapacağını açıkladı.
 
Türk Tabipleri Birliği, hem yazılı hem de sözlü olarak kararın bütün hekimleri kapsadığını hukuki dayanakları ile belirterek, Sağlık Bakanlığını Anayasaya uygun davranarak Mahkeme Kararını uygulamaya çağırdı.
 
Bu çağrıları sonuçsuz kalınca Anayasaya aykırı Bakanlık işleminin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemi ile Danıştay’a başvurdu. Danıştay tarafından açıklanan yürütmeyi durdurma kararı ile Bakanlık işleminin Anayasa Mahkemesi Kararına ve hukuka aykırı olduğu sonucuna varıldı.” açıklamasında bulundu.
 
Bu kararla hekimlerin, 30 Temmuz 2010 tarihinden itibaren de kamu kuruluşlarındaki mesailerinin bitiminde mesleklerini başka yerlerde de yapabileceklerini ifade eden Matkap, konuyla ilgili açıklamasını söyle sürdürdü;“TTB olarak; hekimlerin tek bir işte, tehdit edilmeden, zorlanmadan, teşvik edilerek tam süre çalışmasını savunuyoruz. Bu çalışmanın; hekimler dâhil olmak üzere bütün sağlık çalışanlarının güvenceli, makul çalışma sürelerinde, sağlıklı koşullarda, şiddetten arınmış bir ortamda, hedef gösterilmeksizin, insanca yaşayabilecekleri bir temel ücret karşılığında olmasını istiyoruz.
 
Sayın Sağlık Bakanı Recep Akdağ Anayasa Mahkemesi’nin kararından sonra Türk Tabipleri Birliği’ni lobicilik yapmakla suçlamaya kalkışmış ve de sosyalist bir örgüt olduğu iddiasını kanal kanal gezerek anlatmaya çalışmıştır. öncelikle sağlık ortamına ilişkin alınacak kararlarda ilgili kurumların görüşünü alıyormuş gibi yapıp Dünya Bankası ve IMF kaynaklı Sağlıkta Dönüşüm Programına uygun davranan Sağlık Bakanlığına karşı TTB’nin de birtakım girişimlerde bulunmasından doğal bir durum yoktur. TTB’nin sosyalist bir örgüt olduğu tümüyle çarpıtmaya yönelik bir girişimdir. TTB içinde sosyalistlerin de olduğu bir meslek örgütüdür. Eğer böyle değerlendirecek isek Sağlık Bakanlığı’nın da bir tarikatın elinde olduğu iddialarına Sayın Bakan nasıl bir yanıt verecektir.
 
Anayasa Mahkemesi kararlarına işine geldiğinde övgü, gelmediğinde yergi dizen Sayın Bakan’ın, yaptıkları yasal düzenlemenin hukuka aykırı olduğunu kabul etmesini bekliyor, kanal kanal gezerek özel veya kamuda çalışan tüm hekimleri küçük düşürücü ve hakarete varan demeçlerinin bir sağlık bakanına yakışmadığını kamuoyuyla paylaşmayı bir görev kabul ediyoruz.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir