İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Mimarlar Davayı Kazandı…

Mimarlar Odası Hatay şubesi’ nin, Antakya Belediyesi, çekmece Mıntıkası 15142 no.lu parselde uygulanmak üzere yeşil alandan konut alanına dönüştürülen imar plan değişikliği kararının iptali istemiyle 5 Mayıs 2009 tarihinde açtığı davayı kazandığı bildirildi.
 
Mimarlar Odası Hatay şube Başkanı Yaşar Coşkun, tamamı yeşil alan olan söz konusu bu parselin, uygulama imar planı tadilatı ile yapılaşmaya açılmasının mimarlık etiğine, bilime, genel ve evrensel şehircilik ve planlama ilkeleri ve plan bütünlüğüne, plan kararları ve hükümlerine, üst ölçekli planlara, imar kanunu ve imar mevzuatına ve hukuka aykırı olduğunu ifade etti.
Hiçbir toplum, kamu ve çevre yararına arz etmediğini, aksine kente karşı işlenmiş bir suç niteliğinde olduğu gerekçesiyle 5 Mayıs 2009 tarihinde T.C. Hatay ıdare Mahkemesi’ ne dava dilekçesini sunduklarını belirten Coşkun, şöyle devam etti: “T.C. Hatay ıdare Mahkemesi’ nin 07.10.2009 tarihli kararından özet aşağıdaki gibidir.
 
“1/1000 ölçekli imar planında dava konusu parselin tamamı yeşil alan iken, dava konusu meclis kararıyla bir kısmı yeşil alan olan, trafo alanı bırakılarak diğer kısmı da yeşil alandan konut alanına çevrildiği, 1/5000 ölçekli nazım imar planında ise dava konusu parselin tamamının yeşil alan görüldüğü, bu durumun plan kademelerine aykırı olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
Bu durumdaki değerlendirme ışığında, plan tadilatına ilişkin dava konusu meclis kararında ve bu meclis kararıyla yapılan plan tadilatına istinaden düzenlenen dava konusu yapı ruhsatında planlama esaslarına, şehircilik ilkelerine, kamu yararına, mevzuat hükümlerine uygunluk bulunmadığı sonuç ve kanaatine varıldığından hukuka uyarlık görülmemiştir. Açıklanan nedenlerle, dava konusu işlemin iptaline 07.10.2009 tarihinde oy birliğiyle karar verilmiştir.
 
Mimarlar Odası Hatay şubesi parsel bazında yapılan imar plan değişikliklerinin kente zarar verdiğini, kentin bütünsel planlamasının önüne geçtiğini, teknik ve sosyal donatı alanlarını yok ettiğini, kent ve bölge nüfusunun hava ve su gibi temel ihtiyacı niteliğindeki yeşil alanların yok edilmesi ve yoğunluklu bir yapılaşmaya açılmasının çağdaşlıktan uzak olduğunu ısrarla vurgulamaktadır.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir