İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Rektörler Sempozyumu…

Birinci Türkiye- Suriye Rektörleri Sempozyumu, 16 Ocak 2010 Cumartesi günü, Suriye’nin Laskiye Kentinde yapıldı. Türkiye’den YöK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya özcan ve 11 üniversite Rektörü ile şam Büyükelçisi ve Müsteşarı Katıldı.

Toplantıya katılan Mustafa Kemal üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. şerefettin Canda toplantı ile ilgili şunları söyledi :“Güney komşumuz olan Suriye, aynı zamanda  Türkiye’ye en uzun sınırı olan ülkedir. Suriye 1516 yılında Osmanlı egemenliğine girmiş, Birinci Dünya Savaşı (1914-1918) sonuna dek 403 yıl Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Bu dönemde, Suriye’de bir çok uygarlık eseri yapılmıştır. örneğin Halep üniversitesi 1903 yılında yapılmıştır.

 
Mondros Antlaşması’ndan sonra, 1920’de Fransızlar tarafından işgal edilen ve 1922’de Fransız manda yönetimine giren Suriye,  ıkinci Dünya Savaşı’ndan sonra 1946 yılında bağımsızlığına kavuştu. Baas Partisi yönetimindeki Suriye’nin son Cumhurbaşkanı Dr Başar Esad’dır. 13 Ekim 2009’da Halep’te yapılan Vize antlaşması ile Türkiye-Suriye sınırından geçişlerin kolaylaşması, vizenin kalkması, iki ülke arasında ortak tarih ve coğrafyadan gelen ilişkilerin yeniden güçlenmesine, ticaret, turizm, kültür, eğitim ilişkilerinin artmasına, şimdiden önemli katkı sağlamıştır.

 
Bunun sonucunda, , özellikle sağlık-eğitim-teknoloji-turizm alanlarında Bölgenin ve Orta Doğu’nun “Tıp ve eğitim merkezi” olmak için çalışan Mustafa Kemal üniversitesi de önemli gelişmeler sağlamıştır.  Diğer komşu illerimiz yanı sıra, Hatay ılimiz de Suriye’ye en yakın ilimiz olarak, ulaşım kolaylığı nedeniyle eğitim, kültür, ticaret ve turizm alanlarında avantajlıdır. Mustafa Kemal üniversitesi’nin yeni Araştırma ve Uygulama Hastanesi’ne, daha şimdiden Suriye’den hastalar gelmeye başlamıştır.
 

 

 
Türkiye ve Suriye arasındaki, yüksek öğretim ve bilimsel alandaki  ilişkilere ivme kazandırmak üzere, Suriye Başbakanı M. Naci Otri’nin desteği ve Yüksek öğrenim Bakanı Prof. Dr. Ghiaş Barakat’ın katılımı ile Birinci Türkiye- Suriye Rektörleri Sempozyumu, Suriye’nin Laskiye Kentinde bulunan Tişrin üniversitesi’nde yapıldı.

 
Birinci Türkiye- Suriye Rekörleri Sempozyumu açılış oturumuda, Türkiye YöK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya özcan “Türkiye Yüksek öğretim Sistemini” tanıtan bir konuşma yaptı. Diyalog toplantısında da, Gaziantep (Prof. Dr. M. Yavuz Coşkun), çukurova (Prof. Dr. Alper Akınoğlu), Harran (Prof. Dr. Halil ıbrahim Mutlu), ınönü (Prof. Dr. Cemil çelik), şırnak, Mardin Artuklu (Prof. Dr. Serdar B. Omay), Muş Alpaslan (Prof. Dr. Nihat ınanç), Tunceli (Prof. Dr. Durmuş Boztuğ), Kilis 7 Aralık (Prof. Dr. ısmail Güvenç), Hatay Mustafa Kemal üniversitesi  (Prof. Dr. M. şerefetin Canda) Rektörleri ile ıstanbul üniversitesi (Prof. Dr. Zeynep çiğdem Kayacan) ve Erzurum Atatürk üniversitesi (Pof. Dr. Semih Diyarbakır) Rektör Yardımcıları,  üniversitelerini tanıtan sunumlar yaptılar.
 

Suriye şam, Halep, Baas, Fıat üniversitelerinin Rektörleri de üniversitelerini tanıtan sunumlar yaptılar.Her iki tarafın üniversite Rektörleri karşılıklı öğrenci, öğretim üyesi değişimi, yüksek lisans ve doktora eğitimi ile ortak bilimsel çalışmalar ve ortak projeler yapma konusunda bilgi alıverişinde bulundular.

 
Türkçe ve Arapça öğretimi için öğretim elemanı gereksinimi olduğu belirtildi.Deprem mühendisliği, yenilenebilir enerji, çevresel kirlilik, inşaat tekniklerini geliştirme, su ürünleri, tarım, su kaynaklarının korunması, gıda üretimi, ileri tıp ve sağlık bilimleri vb alanlarda ortak çalışma konuları önerildi.
 

Birinci Türkiye- Suriye Rektörleri Sempozyumu’nda Türkiye-Suriye yüksek öğrenim işbirliğinin gelişmesi için, her iki ülke üniversite Rektörleri tarafından öneriler yapıldı.  Gaziantep üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Coşkun başlangıçtaki işbirliği ilkelerinin iyi düzenlenmesinin ilerideki ortak çalışmalar ve gelişmeler açısından temel olacağını bildirdi. çukurova Rektörü Prof. Dr. Alper Akınoğlu, üniversitelerinde, önceden beri Suriyeli öğrenci ve akademisyenlerin eğitim gördüğünü ve bunun daha da gelişeceğini bildirdi.
 

Mustafa Kemal üniversitesi Rektörü Prof. Dr. M. şerefettin Canda, Avrupa Komisyonu’ndaki gibi, öğrenci ve öğretim üyesi değişiminin finansal desteği için ortak bir fon oluşturulması ve uygulanacak  ortak temel prensip ve ilkelerin gerçekçi biçimde  oluşturulmasını  önerdi.Harran üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Halil ıbrahim Mutlu, Suriye ile en uzun sınırı olan ılin üniversitesi olarak eğitim öğretim alanında daha çok işbirliği yapabileceklerini bildirdi.
 

Sonuç olarak,  Birinci Türkiye- Suriye Rektörleri Sempozyumu, Türkiye-Suriye sınır geçişlerinde vizenin kaldırılmasından sonra, üniversiteler arasında, öğrenci ve öğretim elemanı değişimi ve ortak bilimsel çalışmalar ile, geleceğe yönelik iki komşu ülke arasındaki kültürel, ekonomik, ticari, turistik(sağlık turizmi) ve eğitim işbirliğini arttırıcı önemli bir girişim olması açısından etkin bir adım olmuştur.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir