İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık bir haktır…

DISK, TMMOB, KESK ve Hatay Tabip Odası ortak olarak yaptıkları yazılı basın  açıklamasında, Maliye Bakanlığının, Ekim ayında uygulamaya başladığı düzenleme ile ilgili eleştirilerini dile getirdiler.
 
Ortak basın açıklaması şöyle;Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı, katılım payı ile ilgili Eylül Ayında bir tebliğ yayınlamış ve Ekim ayında uygulamaya koymuştur. Tebliğde hekim ve diş hekimi muayenesi, vücut dışı ortez ve protez kullanımı, yardımcı üreme yöntemi tedavilerinden katılım payı alınacağı belirtilmiştir. Buna göre;
 
•Birinci basamak sağlık kuruluşları ve aile hekimliği muayenelerinde 2 TL,•ıkinci ve üçüncü basamak resmi sağlık kurumlarında 8 TL,•özel sağlık kurumlarında 15 TL katılım payı alınacağı düzenlenmiştir.
 
Bu uygulamadaki amaç bütçeden çıkacak paranın azaltılmasıdır ve tamamen ekonomik kaygılarla düzenlenmiştir. Uygulamanın doğuracağı olumsuz sosyal sonuçlar göz önüne alınmamıştır. Katılım payı ile ilgili yapılan bilimsel çalışmalarda, özellikle yoksulların, ayaktan sağlık hizmetleri almak için sağlık kurumlarına daha az başvurdukları, hekime daha az gittikleri gösterilmiştir. ınsanların koruyucu sağlık hizmetlerinden yararlanmaktan vazgeçtiklerini, sürekli kullanmaları gereken ilaçları alamayıp, hekime başvuramadıkları görülmüştür.
 
Bizler katılım paylarının sağlık hizmetinden yararlanmanın önünde bir engel olduğunu, özellikle yoksul kesimin sağlık hizmetine erişimini engelleyeceğini düşünüyoruz. Katılım payı uygulaması ile toplumda var olan eşitsizlikler daha da artacaktır.  Zaten sağlık hizmetlerine erişim ve gelir dağılımı bakımından toplumda büyük eşitsizlikler vardır. Yoksulların daha çok hastalandığı, sakat kaldığı ve daha kısa yaşadıkları da bilimsel bir gerçektir. Bu uygulama ile yoksullarla varlıklı olanlar arasındaki bu açıklık büyüyecektir. Katılım payı uygulaması sağlık hakkı ve tedaviye ulaşma hakkı önünde bir engeldir.
 
Tüm bu düzenlemeler hizmetin paralı ve pahalı hale getirilmesi sonucudur. Bugün Türkiye’de sağlık hizmetleri giderek daha pahalı hale gelmiş ve israf önemli boyutlara ulaşmıştır. Ve öyle gözüküyor ki sağlık hizmetleri giderek daha da pahalanacak ve verimsiz bir sistem haline gelecektir.  Daha çok rekabete ve yarışmaya dayalı, özel sektör ağırlıklı bir sistem haline gelecektir.  Türkiye’de kamu hastaneleri de çoktan özelleştirilmiştir. özel işletme mantığı ile işletilmektedir,  kar amacı güden kuruluşlara dönüşmüştür. Sağlık harcamalarındaki artışın temel nedenlerinden biri sağlığın ticarileştirilmesidir.
   Sonuç olarak katılım payı sağlığa erişimi engellemektedir.  Oysa hem ulusal hem de uluslar arası belgelerde sağlık bir haktır. Sosyal devlet olmanın gereği de sağlık hakkı önüne engeller koymak değil, aksine engelleri kaldırmaktır. 
 
Bizler DISK, TMMOB, KESK ve Hatay Tabip Odası olarak, Hükümetten katılım payı uygulamasının kaldırılmasını, nüfus cüzdanı olan herkesin sağlık hizmetlerinden eşit ve ücretsiz yararlanmasını talep ediyoruz.  Kamuoyuna saygı ile duyururuz.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir