İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Sağlık Personeli ış Bırakıyor…

Türk Sağlık-Sen Hatay şube Yönetim Kurulu Adına Başkan Hayrettin şAHıN Yazılı olarak yaptığı basın açıklamasında;“Türk Sağlık-Sen olarak düşüncemiz hep çalışanların haklarını ileri götürmek yeni kazanımlara imza atmak olmuştur. Bu düşüncemizle yürüttüğümüz zorlu mücadelede de engellemelere rağmen birçok başarıya imza attık.
Bu mücadelemizde her ne kadar önemli kazanımlar elde etmiş olsak ta arzu ettiğimiz seviyeye gelemediğimizi ifade etmek istiyorum. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları dayatılan düşük zamlar, özlük haklarında yapılan kısıtlamalar, farklı istihdam modelleri ile yaşatılan huzursuzluklar ve adaletsiz atamalar gibi sorunlarla boğuşmaktadırlar.
2009 yılı toplu görüşmeleri de sağlık ve sosyal hizmet çalışanları tarafından hüsranla sonuçlanmıştır. Bu hüsranın nedenlerinden biri toplu görüşmeyi iktidar tarafından yetkilendirilenlerin sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarına adına yürütmesi olmuştur. çalışandan yana olanla yönetenden yana olan sendikalar arasındaki farkın görüldüğü 2009 yılı toplu görüşmelerinde, kamu çalışanlarına tüm toplu görüşme tarihinin en düşük zammı verilmiştir. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları için hiçbir yeni kazanım elde edilmemiştir. Malum sendika bugün hala bizim 2008 yılında kazandığımız sözleşmeli personele becayiş ve eş durumu tayini gibi hakları kendi kazanımı gibi yutturmakla meşguldür. ımzalanan tutanaktan hayali müjdelere çıkarmak peşindedir. 
Mutabakatsızlıkla sonuçlanan görüşmelere ilk defa bir gün önce bitmiştir. Son gün değerlendirilmemiştir. Toplu görüşme sürecinin kanunda belirlenenden bir gün önce uyuşmazlıkla sonuçlanması, siyasi iradenin artık kamu çalışanlarının sorunlarının tartışılmasından bile imtina ettiğini göstermiştir. Bu tavır hüsranın ikinci önemli nedenidir.
ışte bu olumsuzlukların giderilmesi için sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının ümidi olan sendikamızın sorumluluğu daha da artmıştır. Sorumluluğumuz farkında olarak ve kamu çalışanları için kolları sıvayarak tüm haklarımızı eksiksiz alabilmek ve mücadelemize taş koyanları, önümüze engel çıkaranları bertaraf etmek için grev ve toplu sözleşme hakkımızı istiyoruz.
çünkü bu hakla birlikte mağduriyetlerimiz giderilecektir. Grev ve toplu sözleşme hakkı hukukun bize tanıdığı haktır. Uzlaştırma Kurulu’nun 2009 yılı toplu görüşmeleri ile ilgili olarak verdiği son kararda bu hakkın bizim içinde geçerli olduğunu ifade etmiştir. ülkemizin imzaladığı uluslar arası sözleşmeler ve Anayasamızın 90. maddesi kamu görevlilerine Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı tanımaktadır.
ülkemizdeki mahkemeler ve Avrupa ınsan Hakları Mahkemesi de verdiği kararlarda “Memurun Toplu Sözleşme ve Grev Hakkı Vardır” demiş; Danıştay, grev yapan kamu görevlileri hakkında herhangi bir yasal işlem yapılamayacağına hükmetmiştir. Ayrıca Sayın Başbakan’ın 2004 yılında söylediği “ Size grev ve toplu sözleşme hakkı vereceğiz daha ne istiyorsunuz?” sözü de hala ortada durmaktadır.
Tüm bunlar göstermektedir ki; artık hükümetin kaçacak yeri kalmamıştır. Türk Sağlık-Sen olarak hükümete sesleniyor, “Gelin kamu görevlilerinin toplu sözleşme ve grev hakkını, mutabakatla, isteyerek ve istişare ederek yapın” diyoruz. Grev ve toplu sözleşme hakkımızı teslim etmelerini istiyoruz.
25 Kasımda da ise tüm Türkiye’de sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarının görev yaptığı tüm kamu kurumlarında bir gün iş bırakarak grev ve toplu sözleşme hakkımızı gür bir sesle isteyeceğiz.  Haklı talebimizi tüm kamu kuruluşlarında haykıracağız.
Memurun gücünü hizmet ürettiğimiz her yerde göstereceğiz. Hizmetten gelen gücümüzü kullanıp iş bırakacağız. Tüm kamu çalışanları bu eyleme katılarak bize destek vermelidir. ış bırakma suç değildir. Bu konuda Danıştay kararı vardır. Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları böyle bir endişe asla taşımamalıdırlar.
Biz bu hakkı kullanırken vatandaşlarımızdan da anlayış bekliyoruz. Biz talebimizi haykırırken aslında tüm vatandaşlarımız içinde bu mücadeleyi yapıyor olacağız. çünkü memurun ekonomik haklarında yapılacak her iyileşme işçisinden esnafına tüm topluma olumlu yansıyacaktır. Bugün 50 yıldır ücretsiz olan sağlık ocaklarının bile paralı hale getirilmesi, muayene katılım paylarına yüzde yüz zam yapılması ve KEY ödemelerinin verilmemesi gibi uygulamaların karşısında grev ve toplu sözleşmeli bir sendikal güçle daha sağlam durabiliriz ve siyasi iradeyi bu tutumlarından vazgeçirebiliriz.
Biz bu eylemi sağlık ve sosyal hizmet alanında yaşanan eksikliklerin giderilmesi ve vatandaşlara daha iyi ve kaliteli hizmet sunmak içinde yapıyoruz. Hastanelerde, sağlık ocaklarında yaşanan sorunlar çözülsün hizmet alan ve hizmet veren daha memnun olsun diye gerçekleştiriyoruz.Biz bu eylemi yaparken hastanelerde sağlık ocaklarında vatandaşımızın mağdur olmaması için elimizden geleni yapacağız.
Memurumuzun gelecekle ilgili endişeli bekleyişine, her türlü belirsizlik ve umutsuzluğuna son vermek için başlattığımız mücadelede ellerimizi, gönüllerimizi, saflarımız ve seslerimizi birleştireceğiz.
Sendikalı olan olmayan, tüm sağlık ve sosyal hizmet çalışanlarını bu onur ve haysiyet mücadelemize davet ediyoruz. Ekonomik ve sosyal hayatın cenderesi altında ve bizimle aynı kaderi paylaşan emekli, dul, yetim, işçi, esnaf ve işsizler; kısacası dar ve orta gelir grubunda yer alan tüm sosyal kesimleri 25 Kasım’da yanımızda görmek istiyoruz.
Sağlık ve sosyal hizmet çalışanları 25 Kasım’ı kendisi, geleceği, eş ve çocukları, ekonomik hayatın canlanması için bir fırsat olarak görmeli; üzerine yamanmış her türlü olumsuzluğu söküp atmak için 25 kasımda eylemde yerini almalıdır.
Bu eylemde yer almayacaklar siyasi iradeyle büyüyen ve ağa babalarından izin alamadıklarından iş bırakma eylemine katılmayan malum konfederasyon ve sendikalarıdır. Hükümete karşı hakkını, kamu çalışanını savunacak yiğitliği ve cesareti gösteremeyenler 25 Kasımda bizim yanımızda olmayacaktır.
25 Kasım’da kırmadan, dökmeden, incitmeden, ve özellikle hiçbir sağlık kuruluşunda vatandaşlarımızı mağdur etmeden memura yakışır bir tavır ve eylem ortaya konacaktır.25 Kasım’da “memur yan gelip yatıyor! Ne iş yapıyor ki?” diyenlere memur, hizmetten gelen gücünü ortaya koyup, kendini gösterecektir.” Dediler.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.