İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

St.Pierre Kilisesi Korunmalı…

Hatay Mustafa Kemal üniversitesi Senatosu aldığı bir kararla ilimizdeki Sen Piyer Kilisesinin tarihi değeri ile korumaya alınması gerektiğine dikkat çekti. Hatay MKü’nün konuya ilişkin duyurusu şöyle:
 
“Asi Nehri Antakya’sı (Antiokheası) üç büyük dinden birisi olan Hristiyanlığın bir din olarak biçimlendiği, ilk kez Hristiyan toplumunun ortaya çıktığı ve Hristiyan adının dünyada ilk kullanıldığı yerdir. Habib-i Neccar Dağı, Hristiyanlık dönemine ait kutsal mekanları barındırmaktadır. Bunlar başıca şunlardır:
 
1.Kutsal inziva odaları
2.Mağara Kilisesi (St. Pierre Kilisesi ya da Aziz Petrus kilisesi). St. Pierre Kilisesi dünyanın ilk mağara kilisesi olarak 1963 yılında Papa VI. Jean Paul tarafından Hristiyanlar için haç yeri olarak kabul edilmiştir. Hristiyanların kutsal kitabı olan ıncil’de yer alan Matta ve Luka bölümleri bu mağaralarda, Aziz Matta ve Aziz Lukas tarafından yazılmıştır. Habib-i Neccar Dağı’ ın batı yamacında, Habib-i Neccar Hazretlerinin ziyareti bulunmaktadır. Müslümanlar ve Hristiyanlar için önemli bir manevi kimlik olan Habib-i Neccar’ dan adını alan bu dağ, her iki din için kutsiyet taşımakta ve günümüzde de bu önemini korumaktadır. Habib-i Neccar Dağı aynı zamanda sahip olduğu bitki örtüsü (flora) ve barındırdığı hayvansal çeşitlilik (fauna) ile insanlık için geçmişte ve günümüzde doğal bir zenginlik alanıdır. Bu çerçevede, doğal yapısı, tarihsel ve kültürel kimlikleriyle şehirlerin markalaşmaya çalıştığı bir dönemde;
*Habib-i Neccar Dağı
*St. Pierre Kilisesi
*Habib-i Neccar ziyareti
*Antiokheia şehir surları ve kalesi
*Demirkapı anıtı
*Toprakaltındaki kentsel yapı kalıntıları
*Charonion olarak adlandırılan anıtsal heykeli
*Antik su kanalları ve su kaynakları ve
*Bitkisel ve hayvansal canlı varlığının, çevresi ile bir bütün olarak korunması, doğal yapının ve morfolojinin bozulmaması, geri dönüşü olmayan yıkımların ve yok edimlerin önlenmesi, gelecek kuşaklara aktarılması, toplumumuz ve Hatay için büyük önem taşımaktadır. Bu değerlerin ön plana çıkarılması Hatay’ da turizmi doğrudan etkilemektir. Turizm halkımızın iş ve geçimi için çok önemli bir gelir kaynağıdır. Turizm ve yukarıda sıralanan değerlerin korunması, bu faaliyetten geçimini sağlayan esnaf ve sanatkarlarımızın yanı sıra, Hatay ilinde son zamanlarda sayısı artan üst düzey Turistik otellerin yaşaması ve doluluk oranının arttırılması için önemlidir. Bu bağlamda her 2 semavi dinin üyeleri için (Hristiyanlık ve Müslümanlık) taşıdığı tarihi ve kültürel önemi, arkeolojik ve doğal zenginlikleriyle bu dağın korunması ve çevre düzenlemesinin yapılması bölge turizmine büyük katkı sağlayacaktır. Son zamanlarda St. Pierre Kilisesi’nin bulunduğu alanda, dağdan kayaların düşmesi can kaybına yol açmış ve yapı, 2007 yılında bir süre ziyarete kapatılmıştır. Bu olay St. Pierre Kilisesi’nin çevresi ile birlikte yıkım ve yok olma tehdidi altında olduğunu göstermektedir. Bu yıkımın nedenlerinin ayrıntılı olarak araştırılması, saptanması ve nedenlerinin ortadan kaldırılmasına yönelik önlemlerin ivedi olarak alınması gerekmektedir. St. Pierre Kilisesi ve Habib-i Neccar Dağı’nın bir kısmı T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kurulu’nca Arkeolojik ve Doğal Sit Alanı olarak koruma altına alınmış; büyük bir kısmı ise bu kapsam dışında kalmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir