İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Ülke ekonomisine yük getirmeyin!

Hatay Tabip Odası öncülüğünde Sağlık çalışanları; hükümetin hazırlamaya çalıştığı tam gün olarak bilinen Yasa Tasarısına ilişkin basın açıklaması yaparak kaygı ve eleştirilerini ortaya koydular.
 
Antakya Devlet hastanesi önünde düzenlenen basın açıklamasında, çıkartılmaya çalışılan yasa ile sağlık çalışanlarının ücretlerinin belirsiz hale geleceğini belirten Hatay Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Tacettin ınandı, “Sağlık çalışanları arasında ücret farkı açılacak, iş barışımız olumsuz etkilenecektir. Biz sağlık çalışanları temel olarak emekliliğimize de yansıyacak bir maaş istiyoruz. Bu yasa ile ücret güvencemiz ortadan kalkmaktadır.
 
Emekli olamaz duruma gelmekteyiz. Emekli ücretlerimiz yoksulluk sınırındadır. şu anki yasa bunda herhangi bir iyileşme yapmamaktadır” dedi. çalışma süresi artacak Tam gün yasası ile sağlık çalışanlarının çalışma sürelerinin daha da artacağını vurgulayan ınandı, “Bir anlamda aşırı yoğun ve uzun çalışma koşulları doğuracaktır. Sağlık çalışanları sosyal etkinlikler ve dinlenmek için zaman bulamayacaktır. Bu yasa üniversitelerde hizmeti öne çıkarmakta ve bunları performansa dahil etmektedir.
 
Eğitim ve araştırma hizmetleri bundan olumsuz etkilenecektir. öğretim üyeleri asli görevleri olan eğitim ve öğretime değil de, daha çok hasta bakmaya koşullandırılacaktır. Tıp Fakülteleri yeterli eğitim almayan tıp öğrencisi ve asistan mezun edeceklerdir. Bu da toplum sağlığını olumsuz etkileyecektir” dedi.
 
ülke ekonomisine yük binecek
 
Tacettin ınandı, Bu yasa ile zorunlu mesleki sigorta uygulamasının da getirileceğini ifade ederek, “Bunun yararlı bir uygulama olmadığı görülmektedir. Kötü uygulamaları azaltmanın çok daha etkin ve iyi yolları vardır. Bununla gereksiz tetkiklerde bir artış olacak ve ülke ekonomisine yük binecektir. Hastane birlikleri yasa tasarısı ile de devlet hastaneleri özel sektöre devredilecek ve sağlık çalışanları sözleşmeli hale getirilecektir.
 
Bakan, ülkemizi ABD sağlık sistemine benzetmeye çalışıyorsunuz, ancak bunu yapmadan önce ABD Başkanının Amerikan Hekimler Birliği Kongre’sinde yaptığı konuşmayı okumanızı öneririz. Tam 3 sayfalık bir yazı ve baştan sona eleştiri doludur. ABD sağlık sistemi pahalı ve verimsiz bir sistemdir. Sürdürülebilir değildir. Vatandaşlarının önemli bir kısmı, 50 milyon insan sağlık hizmetine ulaşamamaktadır. Hekimler gelirinin % 20’sini malpraktis harcamalarına vermektedir” dedi Vazgeçilmesini talep ediyoruz.
 
ABD sağlık sisteminin dünyanın en pahalı sağlık sistemi olduğunu da hatırlatan Doç Dr. ınandı, “Ama ortalama yaşam süreleri pek çok ülkeden geridir. Bakan, lütfen bu uygulamalardan vazgeçin. Zararın neresinden dönülürse kardır. Sağlığın bir hak olarak görüldüğü, devlet tarafından güvence altına alındığı politikaları uygulayan Avrupa ülkeleri vardır. Yönünüzü bu konuda Avrupa’ya dönün, Avrupa sağlık sistemleri daha başarılı.
 
ıngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerini örnek alın. Telafisi mümkün olmayan yaralar açmadan vazgeçin bu uygulamalardan. Dünya Bankası ve IMF’nin size gösterdiği bu yol doğru değildir. Sağlığı ticarileştirmeyin ve piyasa koşullarına terk etmeyin lütfen.Bu yasadan ve sağlığı ticarileştiren tüm uygulamalardan vazgeçilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.