İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Uygulama Anayasaya Aykırı

CHP Hatay Milletvekili Eryılmaz, “Bir taraftan mütekabiliyet şartı dahi aranmadan yabancılara toprak satışına imkân tanıyan yasal düzenlemeler yapılırken, diğer taraftan kendi vatandaşına hazine arazilerinin satışını yasaklamak Hatay’da yaşayan vatandaşlarımıza yapılabilecek en büyük haksızlıktır. Bu uygulama anayasamızın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de uygun değildir”
 
 
 
Haber Merkezi
 
 
 
CHP Hatay Milletvekili Av. Refik Eryılmaz, 28275 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 2/B Arazileri Satış Yasasıyla ilgili Maliye Bakanı Mehmet şimşek tarafından yazılı olarak cevaplandırılması talebiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına, bir soru önergesi sundu.
 
 
 
Soru önergesinde, kamuoyunda 2/B Arazileri Satış Yasası olarak anılan 6292 Sayılı Yasanın 28275 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlatan Eryılmaz, “yasanın 12.Maddesi 3.fıkrasında “Maliye Bakanlığınca belirlenecek Hazineye ait tarım arazileri 12. Madde kapsamında hak sahiplerine satılamayacağı hususu”nun yer aldığını ve 6292 Sayılı Kanunun yasalaşmasıyla 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanunun yürürlükten kaldırıldığını belirterek, “4070 Sayılı Yasaya istinaden Milli Emlak Müdürlüğü tarafından bir tebliğ yayımlanmıştır. Bu tebliğe göre Maliye Bakanlığınca belirlenecek bölge, il ve ilçelerde bulunan taşınmazlarda Hatay 4070 sayılı Kanunun uygulama alanı dışında tutularak yıllardır bu arazilerde tasarruf sağlayan, arazileri ekip işleyen, ağaçlandıran, ekonomiye kazandıran vatandaşlarımız mağdur edilmiştir.” Dedi.
 
 
 
Bir taraftan mütekabiliyet şartı dahi aranmadan yabancılara toprak satışına imkân tanıyan yasal düzenlemeler yapılırken, öbür taraftan kendi vatandaşına hazine arazilerinin satışını yasaklamanın Hatay’da yaşayan vatandaşlara yapılabilecek en büyük haksızlık olduğunu ifade eden Eryılmaz, bu uygulamanın anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olduğu gibi hakkaniyete de uygun olmadığını ifade ederek Bakan şimşek’e sordu:
 
 
 
“16.02.1995 tarihinde yürürlüğe giren 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun gereğince yürürlük tarihinden itibaren yıllar itibariyle bu güne kadar Hatay”da ne zaman, hangi köy, belde ve ilçede kaç m2 hazineye ait tarım arazisi satışı gerçekleşmiştir?
 
 
 
ülkemizin tüm illerimizde il bazında bir satış yasağı olmamasına rağmen 4070 Sayılı Yasaya istinaden Milli Emlak Müdürlüğü tarafından (Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:313) yayımlanan tebliğe göre 2 il yasak kapsamına alınmıştır. Bu illerden biri de Hatay’dır. Hatay’ı diğer illerden farklı kılan bu yasağın gerekçesi nedir? 
 
 
 
Bakanlığınızın bu yasak kapsamında bir görüşü olmuş mudur? 
 
 
 
6292 Sayılı Kanun kapsamıyla 4070 Sayılı Kanun yürürlükten kalkmasına rağmen Hazine Arazilerinin satışı Hatay ilimizde ne zaman yasaklanmıştır? Yasağın yasal dayanağı nedir? 
 
 
 
Yürürlükten kalkan 4070 Sayılı Yasaya istinaden yayımlan Milli Emlak Genel Tebliği Sıra No:313 geçerliliğini kaybettiğinden Hatay’da hazine arazilerinin satışındaki yasağında kalkmış olması gerekmiyor mu? 
 
 
 
Diğer iller ve yabancılara satışlar kıyaslandığında Hatay’a uygulanan bu yasak Anayasanın kanun önünde eşitlik ve fırsat eşitliği ilkesiyle bağdaşıyor mu? Bu haksızlık ve hukuksuzluğa son vermeyi düşünüyor musunuz?
 
 
 
Bu konuda ilimizde yaşanan mağduriyetlere yönelik bir çalışmanız var mı? şayet yoksa bir çalışma yapmayı düşünüyor musunuz?
 
 
 
6072 sayılı yasa baz alınarak yeni bir tebliğ yayınlanacak mı? Yayınlanacaksa ne zaman yayınlanacak ve bu tebliğde Hataylıların yaşadığı sıkıntıyı giderecek düzenlemelere yer verilecek mi?”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir