İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yetkilileri Göreve Çağırıyoruz…

Sağlık-Sen Hatay şube Başkanı Feleytun Gönç, “Tam Gün Yasa Tasarısı”nın çalışma barışı ve huzurunu sağlayacak şekilde yasalaşması için başta hükümet temsilcileri olmak üzere tüm milletvekillerini göreve çağırdıklarını söyledi. Gönç, Hatay Devlet Hastanesi önünde yaptığı basın açıklamasında, 2003 yılından bugüne uygulanan sağlıkta dönüşüm programının önemli ayaklarından birisi olan “Tam Gün Yasa Tasarısı”nın bu hafta TBMM genel kurulunda görüşüleceğini anımsattı.
 
 
Bu yasa tasarısının bazı düzenlemelerini olumlu bulduklarını, bazı hükümlerini kabul etmediklerine dikkati çeken Gönç, şöyle devam etti: “Tam Gün Yasa Tasarısı’nın çalışma barışı ve huzurunu sağlayacak şekilde yasalaşması için başta hükümet temsilcileri olmak üzere tüm milletvekillerini göreve çağırıyoruz. Yasa genel kurulda görüşülürken değiştirilmesini istiyoruz. Tasarı hekimler için maaş ve ek ödeme artışı öngörüyor. Nöbet ücretleri arttırılarak yeniden düzenlenmektedir. Mesai saatleri dışında sağlık hizmeti sunan tüm yataklı sağlık kuruluşları ile ağız ve diş sağlığı merkezleri ve 112 acil sağlık hizmetlerini yürüten sağlık çalışanlarına ve genel idari hizmetler sınıfı personeline de nöbet ücreti getirilmektedir. ıcap nöbetlerine de nöbet ücreti ödenmesi sağlanmaktadır. Hekimlere, mesleki hataları için mali güvence sağlamak gayesiyle zorunlu mesleki mali sorumluluk sigortası getirilecektir.”
 
 
Sağlık hizmetleri bir ekip işidir…
 
Gönç, ilgili yasa tasarısı hükümlerinden yanlış ve eksik buldukları konuları da şöyle sıraladı: “Sağlık hizmetleri bir ekip işidir. Bu ekibi oluşturan çok sayıda meslek mensubu vardır. Sağlık hizmetleriyle ilgili konuları düzenleyen tüm çalışmalarda, bu hizmetlerin, bir ekip tarafından yürütüldüğü gerçeği göz ardı edilmemelidir. Ekibin bütünlüğünü bozarak ekip içinden bir meslek mensubunu tutup, diğerlerinden farklı bir noktaya taşımak, diğerlerinin ekip içindeki payını ve önemini küçümsemek son derece yanlış bir uygulama olacaktır. Bütünlüğü bozulan, kendi içinde çatışmalar yaşayan bir ekibin başarı düzeyi düşer. Performansa dayalı ek ödeme sistemi, ekip içinde birbirini tamamlayan meslek mensuplarının emeklerini birbirine karıştırmakta ve tüm bunları hekimlerin kefesine yüklemekte ve onlara performans hesabına göre ek ödeme yapmaktadır. Performansa göre ek ödeme sistemindeki bu çarpıklık yetmezmiş gibi, Tam Gün Yasa Tasarımsısındaki, ek ödeme sistemini etkileyecek olan katsayılara ilişkin hükümler, bu yanlışı daha da artıracak düzenlemeler getirmektedir. Biz, bu katsayı dengesizliğini kabul etmiyoruz. Hekim dışı sağlık personellerinin de ek ödeme tavan katsayılarının yükseltilmesini istiyoruz. Türkiye’deki radyoloji ünitelerinin büyük çoğunluğu çalışan güvenliği standartlarını taşımazken, tasarıda, radyoloji çalışanlarının haftalık çalışma süresi 35 saate yükseltilerek sağlıkları tehlikeye atılmaktadır. Tabip dışı sağlık personelinin de döner sermaye gelirlerinin emekliliğe yansıtılmasını istiyoruz. Zorunlu mesleki sorumluluk sigortasının kapsamının sadece hekimlerle sınırlı olmasın kabul etmiyoruz. Kapsamının genişletilmesini ve tüm sağlık personelini kapsayacak şekilde yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Genel kurulda görüşmeleri yapılacak, Tam Gün Yasasının, çalışma barışı ve huzurunu sağlayacak şekilde yasalaşması için başta hükümet temsilcileri olmak üzere tüm milletvekillerini göreve çağırıyoruz.”

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir