İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

ışçinin bir öğün yemeğine göz diktiler!

Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri Sadık Nazik, yemek hakkı kazanımının emekçilerin kendi eseri olacağını söyledi.

Antakya Devlet Hastanesi önünde Hatay Tabip Odası ile SES Hatay şubesi’nin ortaklaşa düzenlendiği eylemde basın açıklaması yapan Hatay Tabip Odası Genel Sekreteri Nazik, ”Tüm yataklı tedavi kurumları ile Sosyal Hizmetler ve çocuk Esirgeme Kurumları’nda (SHçEK) çalışanları ücretsiz yemek hakkına sahip iken her şeyi parayla satmayı mubah gören hükümetin Maliye Bakanı, günün 24 saati çalışan ve yemek molası olmadan dönüşümlü yemeğe giden emekçilerin bir öğün yemeğine de göz dikerek, katkı payı alınması için yazı yayınlamıştı.
 
Maliye Bakanlığının, 11.03.2008 tarihinde genel yazı yayınlayarak yataklı tedavi kurumları ile SHçEK kurumlarında çalışanlardan da yemek ücreti alınmasını talep etmesiyle, tabip odamız ve sendikamızın eylem etkinlikleri de başlamış oldu” dedi.
 
“Maliye Bakanlığı’nın yazısından sonra öncelikle üniversite hastaneleri daha sonra Sağlık Bakanlığı hastanelerinde ve bazı SHçEK kurumlarında yemek parası talep edilir oldu” diyen Yalçın açıklaması şöyle sürdürdü:”Yemeklerin paralı hale getirilmesine karşı şube/temsilciliklerimiz tarafından öncelikle üniversite hastanelerinde başlatılan eylemler, Sağlık bakanlığı hastanelerine de yayılarak devam etti. Bu dönemde tabip odamız ve sendikamız tarafından imza kampanyaları, basın açıklamaları, yemek boykotları biçiminde yürütülen eylemler bugün de hala sürmektedir. Yemek hakkımızın gasp edilmesine karşı SES derhal ıdari mahkemeye başvurarak, yürütmenin durdurulması istemli dava açmıştı. ıdari mahkeme yürütmeyi durdurma kararı vermemiş, ancak dava esastan görüşülmeye devam etmektedir.
 
SES’nın 5. Olağan Genel Kurulu sonrasında 05.06.2008 tarihinde Sağlık Bakanı ile yaptığı görüşmede de Maliye Bakanlığı’nın yazısının geri çekilmesini ve Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanmamasını talep etmişti.
 
 Maliye Bakanlığından da görüşme talebinde bulunmuş, yanıt gelmemesi üzerine illerde toplanan imzalar 08.08.2008 tarihinde SES Ankara şubesi ile Maliye Bakanlığı önünde basın açıklaması yapılarak, Bakanlığa teslim edilmiştir. Aynı imzalar Sağlık Bakanlığı ve YöK’na hitaben de toplanarak illerden açıklamalarla gönderilmişti.
 
Bu sürece kadar merkezi ve yerel düzeylerde sürdürülen eylemlere rağmen henüz bir adım atılmaması nedeniyle 20–24 Ekim tarihleri arasında merkezi planlama ile tüm şube/temsilciliklerimiz illerde basın açıklamaları ile Sağlık ve Maliye Bakanlıklarına faks gönderme eylemleri yapmıştı.
 
26–28 Kasım 2008 tarihlerinde TTB, Dev. Sağlık-ış ve SES olarak gerçekleştirdiğimiz ıstanbul-Ankara yürüyüşünün temel taleplerinden biri de “Yemeklerin ücretlendirilmesine Hayır” olmuştu.
 
Maliye Bakanlığının yazıyı yayınlamasının üzerinden yaklaşık bir yıl geçmiştir. örgütlerimiz bu bir yıl boyunca sürekli eylem halinde olmuştur. öyle ki bazı hastanelerde boykotlar bir aydan fazla sürmüştür, halen devam edenler bulunmaktadır.
 
Son olarak 20–21–22 Ocak 2009 tarihlerinde merkezi olarak planlanan 3 günlük yemek boykotu ve alan eylemleri illerde/işyerlerinde başarı ile gerçekleşmiş, tabip odamız ve sendikamız üyesi olan- olmayan on binlerce sağlık ve sosyal hizmet emekçisi yemek hakkına sahip çıkmıştı. Yapılan bu eylemler basında da geniş yer almıştı.
 
SES, yaptığı talebin haklılığının yapılan eylemlerin kitleselliğine yansıdığını ifade ederek bir basın toplantısı düzenlemişti. 23 Ocak 2009 tarihinde düzenlenen basın toplantısında Maliye Bakanlığı yazıyı geri çekmeye, Sağlık Bakanlığı da aynı siyasi yapıda olması nedeni ile inisiyatifli davranmaya çağrılarak aksi durumda eylemlerimizin devam edeceği ifade edilmişti.
 
 Tabip Odalarımız ve Sendikamız SES’nın, sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin bir yıl boyunca yürüttüğü mücadeleyi görmezden gelerek,  sağlık ve sosyal hizmet emekçilerinin emeğini yok sayarak sorunu “görüşme ile çözdüklerini!” iddia edenler bir yıl boyunca ne yapmıştır?
 
Sorun görüşme ile çözülecek ise niye bir yıl beklemişlerdir? Yoksa eylemlerin yükselmesi, emekçilerin tepkilerinin artması, basın ve kamuoyu tarafından görünür olması kaygı mı yaratmıştır?
 
 Tüm çalışanlar, yataklı tedavi kurumlarında ve SHçEK yatılı kurumlarında bugüne kadar süren ücretsiz yemeğin yine aynı şekilde devam etmesi gerektiğinin, sağlık emekçilerinin kreş ve ulaşım giderlerinin karşılanması gerekliliğinin,  zaten bir hak olanın lütuf gibi sunulamayacağının bilincinde oldukları için sendika ayırımı yapmadan, tabip odalarımızın ve sendikamızın basın açıklamalarının, imza kampanyalarının ve yemek boykotlarının içinde yer almışlardır. Eğer bir kazanım varsa bu, emekçilerin kendi çabalarının ürünüdür.
 
Söz konusu tebliğin iptali için Başbakanlığın Maliye Bakanlığına yazı yazdığını öğrenmiş bulunuyoruz. Sağlık emekçilerinin mücadelesi sonucu elde edilen bu hakkın sadece bir seçim yatırımı olmaması gerektiğini vurguluyoruz”.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir