İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Anız yangınları korkutuyor…

Yetkililerin tüm uyarı ve yasaklamalarına rağmen duyarsız çiftçiler, anız yakmaya devam ediyor. Amik Ovasında mahsulü kaldırdıktan sonra, ikinci bir ürünü ekmek için işin kolayına kaçan bazı çiftçiler, yetkililerin tüm yasaklamalarına rağmen, anızlarını gece karanlığında yakmaya devam ediyor.
 
Haziran ayında yapılan buğday hasadından sonra ikinci ürün ekimi için yapılan buğday anızı yakma işleminin, toprağa zarar vermesinin yanı sıra oluşturduğu duman ile de çevreyi kirletiyor.

 

*********************

 

şanverdi, Amik Ovası’nın ciddi saldırı altında olduğuna dikkat çekerek, tarım arazilerimize sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti. Hatay Kırsal Kalkınma Grubu Başkanı Adnan şanverdi yaptığı açıklamada, Amik Ovası’nın ciddi saldırı altında olduğuna dikkat çekerek, tarım arazilerimize sahip çıkmamız gerektiğini ifade etti.

 

Hatay Kırsal Kalkınma Grubu Başkanı Adnan şanverdi yaptığı açıklamada, “Mayınlı arazilerin temizlenerek kullanıma açılan arazilerin ulus aşırı şirketlere kiralanması uluslar arası bir oyunun parçası olarak değerlendirilmesi olarak ele alınmalıdır. Dünyada bazı ülkeler ileride doğacak besin kıtlığını daha az hissetmek için girişimcileri aracılığı ile azgelişmiş ülkelerde büyük boyutlu arazi kiralamaktalar ya da satın almaktadırlar.

 

Bu tür girişimlerin adı ıngilizce olarak landgrabbing (toprak koparma veya toprak araklama) olarak isimlendiriliyor. Bu tür girişimin çok sakıncalı olduğu ve yeni sömürgecilik olarak tanımlanıyor. Dünyada toprak koparma/toprak aşırma çok büyük boyutlara ulaşmıştır. Uluslar arası Gıda Politikası Araştırma Enstitüsü’nün (ınternational Food Policy Research Institute) rakamlarına göre zengin Avrupa, Asya ve Körfez ülkeleri’nin kiraladıkları ya da satın aldıkları toprakların miktarı 15–20 milyon hektar arasında bunların tutarı 20–30 milyar arasında değişiyor.

 

Dünyada gelişmekte olan öngörüye göre ekilebilir tarım arazileri yakın zamanda petrol arazilerinden daha değerli olacaktır” dedi. Hatay Kırsal Kalkınma Grubu Başkanı Adnan şanverdi, ülkemizin toprak koparma / toprak aşırma girişimlerinin yoğun saldırısı altında olduğuna dikkat çekerek, “özellikle GAP bölgesi Körfez ülkeleri, ısrail ve ulus aşırı tarım şirketlerinin yoğun saldırısı altındadır. Amik Ovası da saldırıdan nasibini almıştır. Valilik tarafından toprak satışının olmadığı açıklansa da dikkatli olmalıyız. Amik Ovası dünyanın sayılı ovalarındandır.

 

 

Toprak talep eden ülkelere çok yakındır. Toprak alımları için girişimlerin olduğunu biliyoruz. Tapudan büyük ölçekli toprak mülkiyeti el değiştirmeleri dikkatle izlenmelidir. Yalnızca yabancı şirketlerin değil yerli şirketlerin alımları da yurtsever insanlar tarafından izlenmelidir. Amik Ovası neden ciddi tehlike altındadır? Amik Ovası çiftçileri uygulanan tarım politikaları sonucu borçlu durumundadır. Neredeyse tamamının TEDAş ’a elektrik, petrolcüye yakıt, tarım ilacı satıcısına ilaç borcu vardır. Tefecilere büyük boyutta yüksek faizli borcu vardır.

 

çiftçiler yanlış yönlendirilerek tek ürüne mahkûm edilmiş. Ovanın tamamı buğdayla doldurulmuştur. Zararına buğday satmaktadır. Borç ödemeyi bırakın borçları iki katına çıkacaktır. Borçlu çiftçilerimiz uzak olmayan bir zamanda topraklarına satacaktır. Toprak alımlarına da uluslararası şirketler yapacaktır. Antakyalı çiftçiler kendi topraklarında çalışan durumuna düşecektir. Yurtseverler başta olmak üzere tüm sivil toplum örgütleri toprak kiralama ya da toprak alımları dikkatle izlemelidir. çünkü Amik Ovası ciddi saldırı altındadır. Oldubittiyle karlaşmayalım” dedi.

 

 
*********************
 
Yurdumuzda hububat hasadından sonra verimin yüksek olduğu ve saman sıkıntısı olmayan yıllarda, hububat alanlarının yaklaşık %30 ‘unun anızı yakılmaktadır. Anızın çok kolay, çabuk ve masrafsız olarak yok edilmesinin sebebi; böcek ve diğer zararlılar ile çeşitli hastalıkların azaltılması, toprak işlemede kolaylık sağlaması ve daha yüksek verim beklentisidir. Bazı yararlar beklenerek anız yakmanın olumlu etkileri yanında pek çok olumsuz etkileri de bulunmaktadır.

 

a)çevreye olan etkileri:

 

Hava kirliliğine sebep olması ve karayolunda görüşün azalmasıyla trafik kazalarına sebep olmasının yanı sıra; anız yangınları komşu tarlalardaki ürünlere ve meyve bahçelerine, telefon direklerine, yerleşim yerlerine, ormanlara ve pek çok yaban hayvanına zarar vermektedir.

 

b)Toprak özelliğine olan etkisi:

 

Anız yangınıyla yüzey toprağının organik maddesi yok edilmiş olur. Toprak için çok önemli olan organik maddenin; yağış sularının emilmesini ve tutulmasını sağlamak, kümeleşmeyi temin ederek erozyonla taşınmayı önlemek, toprağın havalanmasını sağlamak gibi önemli fonksiyonları vardır. Anızın yakılması sırasında toprağın 1-3 cm.lik üst katmanının ısısı 50-750 C’ye kadar çıkmakta, bu sebeple mikroorganizmaların %70 ‘i zarar görmektedir. Halbuki topraktaki mikroorganizmaların faaliyeti sonucu organik madde parçalanır, ayrışır ve humus haline dönüşür.

 

Yapılan araştırmalar sonucunda anız yakmanın toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik özelliklerini bozduğu, verimliliği düşürdüğü ve biyolojik dengeyi olumsuz yönde etkilediği anlaşılmıştır. Bu nedenle modern tarımda anız yakmaya yer yoktur. ülkemizde 1993 yılından beri anız yakılması yasaklanmıştır.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir