İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Aygen: Strateji Planı Fırsattır…

Sanayici Erol Aygen, Hatay ıli Strateji plan yapımı ile ilgili yaptığı açıklamada: “22.02.2005 tarih ve 5302 sayılı ıl özel ıdaresi yasası 04.03.2005 tarihli resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. ılgili yasanın 31. maddesine göre sözü edilen ilin valisi mahalli idareler genel seçimlerden itibaren altı ay içinde kalkınma plan ve programları ile varsa bölge planına uygun olarak stratejik plan ve ilgili olduğu yıl başından öncede yıllık performans planlarını hazırlayıp il genel meclisine sunma zorunluluğu bulunmaktadır. Bu gerekçeyledir ki stratejik plan o ilde şayet varsa üniversiteler ve meslek odaları konuyla ilgili diğer sivil toplum örgütlerinin görüşleri de alınarak hazırlanmamsı yasanın gereğidir. Hazırlanan o ile ait stratejik plan yine o ilin genel meclisinde tartışılıp oylanmamsından sonra kabul edilerek yürürlüğe girer. Söz konusu yasadan da anlaşılacağı gibi illerin beşer yıllık strateji planları ilin kalkınma planı anlamındadır. ıl strateji plan hazırlanması aşamalarında sözü edilen ilde bulunan Ticaret ve Sanayi Odaları Esnaf Odaları, sivil toplum kuruluşları yerel yönetimlerinin ve üniversitelerin hazırlanması il meclisinde kabul edilmesi ve temrin planına uygun şekilde genel bütçeden ayrılacak maddi fonlar sağlanması halinde söz konusu ilin kalkınmışlığın anlam kazanmış olacaktır. Görülen o ki Hatay ilimizde geçmiş stratejik plan yapılaşmalarında olduğu gibi yeni dönem stratejik plan yapılaşma aşamasında da yasada emredilmesine rağmen başta Mustafa Kemal üniversitemiz (MKü) Yerel yönetimlerimiz Ticaret ve Sanayi Odalarımız Esnaf ve Sanatkarlar Oda meclislerimiz ve diğer sivil toplum kuruluşlarımız sözü edilen yasa üzerinde hassasiyet gösterememişlerdir. Nitekim 2006-2010 Hatay ilimize ait mevcut strateji plan genel taslağı adeta Hatay ilimize bir beş yıl kaybetmiş bulunmaktadır. Ancak Hatay ilimizde bulunan tüm sivil toplum kuruluşlarımız ile birlikte öncelikle ıskenderun belediyemizce yeni oluşturulan kent konseyi kendi yasa amaçlarının gereği nedeniyle Hatay ıli strateji plan yapılaşmasında gerekli görevi üstlenmeliydiler. 2006-2010 yıllarını kapsayan Hatay ıl özel ıdaresi Strateji planı incelendiğinde ilimizle ilgili üniversite sanayi iş birliğine değinilmediğini ayrıca sportif faaliyetlerde hipodrom talebinin olmayışı ve bugünlerde ıstanbul yasasında üzerinde yapılması düşünülen “Serbest Eğlence Bölgesinin” ıskenderun Soğukoluk beldesi sınırları içerisinde önerilmemesi körfez içerinde Ceyhan, Samandağ, Arsuz, Karaağaç feribot seferlerinin düşünülmemesi, Hatay il sınırlarımız içerisinde bulunan ve gün ışığına çıkmasını bekleyen tarihi eserlerimiz için gerekli önemini gösterilmemesi makro olarak sayılabilecek birkaç eksiklik olarak değerlendirilmeli ve yeni yapılacak planda bu eksiklikler süratle değerlendirmeye alınmalıdır. Yeni yapılacak plan içerisinde teknopark yapılaşmaları için başta MKü Organize Sanayi Bölgelerimiz ve Ticaret ve Sanayi Odalarımız üzerlerine düşen görevlerini bu kısa dönem içerisinde teknokentlerin oluşumu konularında fikir birliğinde bulunarak konuyu şekillendirmelidirler. örneğin büyük şehirlerimizde iki veya üçden fazla teknoparkların olmasına rağmen Antalya Teknokenti, Erciyes Teknoparkı (Kayseri), EskişehirTeknoloji Geliştirme Bölgesi, Konya Teknokenti, Mersin Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Trabzon Teknoloji Geliştirme Ulutek Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Bursa), çukurova üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi, Erzurum Ata Teknokentli, Gaziantep Teknoloji Geliştirme Bölge örneklerinde olduğu gibi yapılacak strateji plan içerisinde artık sanayi ili olan Hatay ilimizin de Ticaret ve Sanayi Odalarımızın MKü, Organize Sanayi Bölgesi yönetimlerimizin yakın alakalarıyla Hatay ilimizin teknoparka kavuşturulması konularına bu plan içerisinde yer verilmelidir. 11.06.2009 tarih ve 15064 sayılı müşterek kararname 12 Haziran 2009 tarihli resmi gazetede yayınlanarak ilimize atanan Sayın Valimiz M.Celallettin LEKESıZ, ilk iş olarak Hatay Stratejik Planın halen yapılmadığını görmüş ve bu planın acilen yapılmasına değinerek sivil toplum kuruluşlarımıza mejasını iletmişti. Sayın valimizin ilk işi olarak yeni yapılacak strateji planımız üzerinde yoğunlaşması ve planımızı şekillendirmek istemesi Hatay ilimiz için önemli bir şanstır. Biz Hatay’da yaşayan sivil toplum kuruluşları olarak sayın valimizin bu çağrısına zaman yitirmeden desteklerimizi esirgemememiz gerekir düşüncesindeyim” dedi

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.