İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Barajımız Hatay’a merhaba diyor…

ıhalesi gerçekleşen Reyhanlı Barajı ‘nın çok yakında faaliyete girecek olması toplumuzun herkesiminde memnuniyet uyandırmıştır…

Konuya ilişkin konuşan TOBB Yönetim Kurulu üyesi ve Antakya Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Ali KUSEYRı; REYHANLI BARAJI HATAY’ A MERHABA DıYOR HEYECANLI   GüNLER  KAPIMIZDA TüM  çıFTçıMıZE  VE  HALKIMIZA  HAYIRLI  UğURLU  OLSUN” dedi. Kuseyri konuşmasını şöyle sürdürdü: “Hatay ilimiz gerek verimli toprakları gerekse ürün yelpazesinin genişliğiyle ülkemiz tarımında önemli bir yere sahiptir. Nüfusunun büyük bir bölümünün geçimini tarımdan sağladığı ve tarımsal ürünlerin önemli bir ihracat kalemi olduğu düşünüldüğünde, sektörde yaşanan daralmanın bölge ekonomisini de yakından ilgilendirdiği görülmektedir.

Hatay ekonomisi tarıma dayalı olmasına rağmen üreticilerimiz gün geçtikçe gerilemektedir. Sulamanın bireysel yapılması sebebi ile maliyetlerin yüksek olması, mazot, gübre, tohum gibi girdi maliyetlerinin yüksek olması ve Amik Ovasında bulunan drenaj kanallarının işlevini yitirmesi en büyük sebeplerdir. çözüm olarak Reyhanlı barajının yapılması, Suriye Devleti ile yapılacak olan ortak barajın yapımı için gerekli çalışmaların hızlandırılması, Yarseli barajının yükseltilmesi, sulama kanal ağının genişletilmesi, mevcut drenaj kanallarının ıslahı, girdi maliyetlerinin düşürülmesi amacı ile vergi indirimlerinin yapılması, verilen teşviklerin yeterli düzeyde ve zamanında ödenmesi gerekmektedir.

 

ürün çeşitliliğini arttırmak, mevcut arazilerden maksimum üretimi elde etmek, mahsulü pahalı zamanda üretip piyasaya sürmek için organize sera bölgesi kurulması, gerekli hukuki düzenlemelerin yapılması ve hayata geçirilmesi, Türkiye ile Suriye arasında bulunan tampon bölgenin mayınlardan temizlenerek organik tarım yapılması gerekmektedir.

AMıK OVAMIZIN EN GüNCEL SORUNU SULAMA SUYUDUR.

Amik Ovasında yer altı suyu seviyesi her yıl 5-6 metre azalmaktadır. Amik gölünün kurutulması, küresel iklim değişiklikleri ve bilinçsiz sulama nedeni ile ovada çok ciddi su sıkıntısı yaşanmaktadır. Birçok çiftçimiz ikinci ürün üretememektedir. Ovanın her yerinde bulunan elektrik direkleri buralara sulama kuyuları için dikilmiştir. Ancak, su artık çok derinlerdedir ve çiftçiler elektrik paralarını ödemekte zorlanır hale gelmiştir. Bu nedenlerle suyu daha etkin kullanmak kaçınılmaz olmuştur. Bereketli ve verimli topraklarıyla nam salmış olan Amik Ovası ‘mızda tarım her geçen gün kötüye gitmektedir. çiftçilerimiz para etmediği için yıllarca ektikleri ürünlerden vazgeçmeye başlamışlardır. Terk edilen ürünler arasında en önemlisi pamuktur.

 

BUNDAN 10 YIL öNCE PAMUK DıYARI DENıLDığıNDE AMıK OVASI AKLA GELıRDı.

Ovada beyazın dışında bir görüntü gözümüze çarpmazdı. Ancak şuan ova kapkara çiftçimiz kan ağlamaktadır. çünkü gübre, ilaç, akaryakıt, elektrik, alet makine gibi girdi fiyatlarının artışı, su sıkıntısı ve ürünün para etmemesi nedeniyle yıllarca pamuk ekimi yapan çiftçimiz pamuktan vazgeçmeye başlamışlardır.

 

TARIMDA GELışMENıN öN KOşULU OLAN SULANMANIN, OVANIN BüYüK BıR BöLüMüNDE çıFTçıLERıN KENDı GAYRETLERıYLE GERçEKLEşTıRDığıNı, FAKAT ARTIK çıFTçıMıZıN BU MALıYETı KALDIRABıLECEK NE GüCü, NEDE YERALTININ KULLANILABıLECEK SUYU NEDE TARIMSAL SULAMADA KULLANILAN ELEKTRıK BORçLARINI öDEYECEK GüCü KALMIşTIR.AMA BUGüN çOK BüYüK BıR GüNDüR. REYHANLI BARAJI’NIN YAPIM ıHALESıNıN 04 MART’TA YANı BUGüN YAPILACAK OLMASI BıZLERı çOK SEVıNDıRMışTıR.

 

ıhalenin olması demek barajın bitmesi demektir. Hatay için önemli olan Reyhanlı Barajı ile Amik Ovası`nda 60 bin hektar alanın sulamasının, 20 bin hektar arazinin de taşkından korunması sağlanacaktır. Sulanabilen tarım arazisi Amik ovamızda yeni barajla birlikte % 90’lara çıkacaktır.Barajın yapımıyla bölgemiz ekonomik ve sosyal yönden kalkınarak büyümeye ve üretmeye çitçimiz yeniden gülmeye başlayacaktır. Barajın yapımının en geç 3 sene içerisinde bitmesini ümit ve temenni ederek biteceğine inanıyorum. Bin 412 hektar Tarım ışletmeleri Genel Müdürlüğü (TıGEM) arazisinin takası sonucu kamulaştırma maliyetleri düşürülmüş ve barajın yapımına başlanması sağlanmıştır.

 
Uzun uğraşlar sonucunda Amik Ovası için hayati önem taşıyan barajımıza nihayet kavuşacağız. Barajda 460 milyon metreküp su tutulacak, Baraj sayesinde 11 bin kişiye ilave istihdam sağlanacak ve yılda 134 milyon 250 bin TL net gelir artışı elde edilecektir. Bu projeden, Kumlu ve Reyhanlı ilçe merkezleri ile beraber 49 köy yararlanacaktır.

 

BıZLER ANTAKYA TıCARET BORSASI OLARAK BU DRAMATıK TABLOYU DEğışTıRMEK ıçıN TARIM SEKTöRüMüZü YENıDEN NEFES ALIR HALE GETıRMEK VE BüTüN ıMKÂNLARIMIZI SEFERBER EDEREK çıFTçıMıZıN, KöYLüMüZüN HER ZAMAN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEğıZ.

Hatay’ımızın önü her alanda açıktır. Reyhanlı Barajımız Hatay’ımıza ve tüm çiftçilerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. BARAJIN HAYATA GEçıRıLMESıNDE BAşTA ADALET BAKANIMIZ SAYIN SADULLAH ERGıN’E, BARAJ YAPIM AşAMASINDA EMEğı GEçEN VE KATKI SAğLAYAN HERKESE çOK TEşEKKüR EDıYORUM. ınşallah ülke olarak Millet olarak Hatay olarak gözümüzü ileri hedeflerden asla çevirmeden ilerleyip çok güzel günlere adım adım ulaşacağımızı ümit ediyorum. Gelecek hepimiz için, bölgemiz ve Hatay’ımız için de daha parlak olacaktır. Saygılarımla…”
 

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir