İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Belediye’ den Büyük ındirim…

Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Zeki Berber, 2010 yılı fiyat tarife rakamlarını düzenlenen basın toplantısında açıkladı. Antakya Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş’ın Başkanlığını yürüttüğü toplantıya Plan Bütçe Komisyonu üyeleri Tahir özal ve Mehmet Güzelmansur’da katıldı. Plan Bütçe Komisyonu Başkanı Zeki Berber’in indirim rakamlarıyla dolu yeni tarifeyi açıklarken, vatandaşa müjde veriyor olmanın mutluluğunu yaşıyordu. Zeki Berber’in konuya ilişkin yaptığı açıklama ve verdiği rakamlar şöyle: “Fiyat tarifelerini hazırlama süresi içinde ilkelerimiz arasında bulunan, Karar alma ve uygulamada şeffaflık, Katılımcı bir yönetim anlayışını benimseyen, Hizmetlerde eşitlik ve adaleti gerçekleştiren, Vatandaş odaklı bir hizmet anlayışı ile Sosyal belediyecilik anlayışını hâkim kılan bir çalışma içerisinde olduk. Fiyat tarifelerini düzenlerken, Küresel krizi ve ülkemiz üzerindeki etkilerini, Vatandaşlarımızın ödeme gücünü, Belediyemizin tahakkuk ve tahsilât oranlarını, çevre illerdeki uygulamaları bizzat yerinde inceleyerek, Uzman ve bu konuda fikir beyan edenlerin görüşünü alarak, Vatandaş memnuniyetini ve güvenilir bir belediye anlayışını ön planda tutarak, Yeni düzenlememizi gerçekleştirdik. Seçimlerin ardından göreve gelir gelmez başkanımızın talimatları doğrultusunda bütçe ve fiyat tarifelerini incelemeye aldık. Bütçe ve fiyat tarifelerini beklemeden, ılan ve reklâm vergilerini, Mezbaha nedeki hayvan kesim ücretlerini, Okul servis araçlarının yıllık ruhsat ücretlerini, Komisyonumuzun kararları ve meclisimizin onaylarıyla farklı bir strateji uygulayarak yüksek oranlarda indirime gitmek suretiyle bu birimlere işlerlik kazandırdık ve gelirlerimizi artırdık.
 
 
ıLAN VE REKLÂM VERGıSı. Az önce tanıtımda da ifade ettiğimiz gibi bütçe dönemini beklemeden 08.05.2009 tarihindeki komisyon kararı ve meclisin onayıyla ışıksız ilan ve reklâm vergisinin m2 fiyatını 60.TL’den 40.TL’ye, ışıklı ilan ve reklâm vergisinin m2 fiyatını 100.TL’den 70.TL’ye indirmiştik. Yaptığımız çalışmalar ve araştırmalarımızla yeni dönemde eşitlik ve adaletin öne çıkacağı yeni bir düzenlemeye gittik. şehrimizi gelir durumlarını gözeterek üç ana bölgeye ayırdık.
 
 
IşIKSIZ ıLAN VE REKLÂM VERGıLERıNDE Birinci Bölgenin m2 fiyatını 40.TL, ıkinci Bölgenin m2 fiyatını 30.TL, üçüncü Bölgenin m2 fiyatını 25.TL. Işıklı ve projeksiyonlu ilan ve reklam vergilerinde ise, Birinci Bölgenin m2 fiyatını 70.TL, ıkinci Bölgenin m2 fiyatını 50.TL ve üçüncü Bölgenin m2 fiyatını 40.TL olarak yeniden düzenledik. 1.Bölge : 2.Bölge : 3.Bölge : Kemalpaşa cad. Tayfur Sökmen cad. Diğerleri. Kurtuluş cad. Rüstem Tümer cad. Uzun çarşı Abdurrahman Melek cad. şükrü Güçlü cad. Ayşe Fitnat H. Cad. 75. Yıl Bulvarı Yüzbaşı Asım cad. Gündüz cad. Adnan Menderes cad. Atatürk cad. çekmece cad. Fatih cad. Türkmen paşa cad. Karaoğlanoğlu cad. Süreyya Halefoğlu cad. Cumhuriyet cad. Ada çarşısı Kanatlı cad. Turunçlu cad. ızzet Güçlü cad. ıstiklal cad. ınönü cad. Yavuz Selim cad. Atatürk parkı içi Harbiye cad, Uğur Mumcu cad. Hastane cad. Mehmet Kafadar cad. örgü cad.
 
EğLENCE VERGıSı Günlük olarak düzenlenen eğlence vergi oranlarının yüksek tarifeler yüzünden tahakkuka ve tahsilata yansımadığı görülmüştür. Yaptığımız araştırmalarda ülkemizin ve şehrimizin gelir durumlarının çok üstünde tespit edilen bu rakamların yeniden düzenlenmesi zorunlu hale gelmişti. 30.TL’den başlayan günlük rakamları 5.TL’ye indirerek tahakkuku ve tahsilatı artırmayı hedefledik. örneğin bir birahanenin eğlence vergisi günlük 25.TL olmak üzere aylık 750.TL iken şu an günlük 5.TL olmak üzere aylık 150.TL’dir.
 
ışGALıYE HARCI Pazar, panayır, meydan ve mezat yerleri gibi alanlardaki mal ve hayvan satıcıları tarafından uygulanan m2 günlük harç ücretini 1.50 TL’den 0.50 TL’ ye indirdik. Umuma açık yol, meydan, Pazar, iskele, köprü gibi yerlerden bir kısmının herhangi bir maksattan işgali halinde m2 için günde 1.25 TL olan harç ücretlerini bölgelere ayırarak 1.25 TL ile 0.50 arasında yeniden düzenledik. örneğin Tayfur Sökmen caddesinde ve Perşembe pazarının civarında bulunan küçük baraka dükkanların işgaliye ücretlerinin yüksek olmasından dolayı tahsilatta sıkıntılar yaşanıyordu. Bazılarıyla mahkemelik bile olunmuştu. Ayda ortalama 110.TL civarında işgaliye ödeyen bu vatandaşlarımız, 2010 yılında 50.TL civarında işgaliye ödeyecektir.
 
TATıL GüNLERıNDEKı çALIşMA RUHSAT HARCI öncelikle (5) olan işyerlerini kapsayan dağılımdaki düzenlemenin yetersiz ve adil olmadığından hareketle geniş ve teferruatlı bir çalışmayla işyeri dağılımını (59)’a çıkardık. ışyeri çeşitlemesinde gelire göre dağılımı esas aldık. Yapılan çalışmalar neticesinde yüksek harç oranlarının tahakkukun ve tahsilâtın önündeki en büyük engel olduğu görüşü ortaya çıktı. Yılda bir defada tahsilâtı yapılan tatil günlerindeki çalışma ruhsat harcının 200.TL olan alt tabanını 100.TL’ye indirdik.
 
 
ASFALT TAHRıP üCRETLERı Asfalt yol tahrip ücretinin m2’sini 120.TL’den 60.TL’ye, Beton “ “ “ “ 120.TL’den 50.TL’ye, Stabilize “ “ “ “ 35.TL’den 20.TL’ye, Toprak “ “ “ “ 15.TL’den 5.TL’ye indirdik. Yeni fiyatları tespit ederken, maliyetlerin yanında hiç kimsenin boşuna yolları tahrip etmeyeceği fikrinden hareket ettik. (Kasıtlı olarak yolları tahrip edenlere cezai işlem uygulanmaktadır.)
 
 
ARASöZLE SU TAşIMA üCRETı Arasözle her defasında 80.TL olan taşıma ücretini 50.TL’ye Arasözle tazikli su verildiğinde 90.TL olan taşıma ücretini 50.TL’ye Teleskop merdiven istenildiğinde beher saat ücretini de 100.TL’den 50’ye indirdik.
 
 
MOTOPOMP üCRETı Doğal afetler haricinde motopomp ile su çektirmek veya tahliye ettirmek isteyenlerden beher saat için alınan ücreti 45.TL’den 30.TL’ye indirdik. Arasözle su taşıma ve motopomp ücretinin tespitinde sosyal belediyeciliği ön plana çıkardık.
 
 
 BELEDıYE VASITA üCRETLERı Hepimizin bildiği gibi cenaze ve ambulans araçları şehir içi ücretsiz hale getirilmişti. ( Sayın başkanımızın isteği, komisyonumuzun kararı ve meclisimizin onayıyla.) şehir dışı ücretlerini de cenaze aracında 45.TL’den, ambulans aracında ise 25.TL’den 20.TL gibi sembolik bir rakama indirerek sadece iyi günde değil, acılı ve zor günlerde de vatandaşımızın yanında olduğumuzu sadece sözlerle değil rakamlarla da ifade etmeye çalıştık. Belediyenin tüm araçlarının kiralama ücretlerin de % 70’e varan oranlarda indirimlere gittik. örneğin, Greyder, paletli dozer gibi araçların beher saat ücretini 350.TL’den 150.TL’ye, kompresörün beher saat ücretini 350.TL’den 100.TL’ye indirdik.
 
 
 MEZAR YERı üCRETı şehir mezarlığımıza ait mezarlık kompleksinde gerçekleşen tüm defin işlemleri (cenaze yıkama, kefen, morg ve cenaze yıkama aracı) üCRETSıZDıR Cenaze yakınlarının mezarlığa geliş ve dönüşleri de belediye araçlarıyla ücretsiz yapılmaktadır Yukarıda da bahsettiğimiz gibi vatandaşımızın sadece iyi günlerinde değil, acılı ve zor günlerinde de onlarla beraber olacak onların yaşadıklarını yaşayacak onların hissettiklerini hissedecek, onlarla beraber sevindiğimiz gibi onlarla beraber üzüleceğiz. Bu Belediye başkanımız başta olmak üzere tüm meclis üyelerimizin hissettiklerinin ifadesidir.
 
 
HAşARELERE KARşI YAPILACAK ıLAçLAMA üCRETı Eski uygulama da her bağımsız bölüm için ayrı ücret uygulanıyordu. Yeni uygulamamızda mesken ve işyerlerinin tamamını tek tarifeyle ücretlendiren sisteme geçtik. örneğin, 5 bağımsız bölümü olan bir mesken 100.TL öderken yeni sistemde sadece 40.TL ödeyecek.
 
 
NıKÂH SALON üCRETı ılkelerimizden olan vatandaş odaklı hizmet anlayışı çerçevesinde iyi günde de vatandaşlarımızın yanında olmayı kendimize hedef seçtik. Bu amaçla ilk olarak mesai saati içerisinde nikah salonunu ücretsiz hale getirdik. Mesai saati dışında nikah salonu ücretini de 140.TL’den 50.TL’ye indirdik. Nikah salonunun dışındaki nikah akitlerini de unutmadık ve onu da 280.TL’den 200.TL’ ye indirdik.
 
 
ANFı TıYATRO üCRETLERı Anfi tiyatronun günlük ücretini 1200.TL’den 500.TL’ye, Cep tiyatrosunun günlük ücretini de 450.TL’den 100.TL’ye indirdik. Bu mekânların yapılış gayelerine uygun olarak hizmet etmesinin yanında sanata, tiyatroya böylece de sanatçılarımıza destek olmayı hedefledik.
 
 
MEZBAHANE MUHAFAZA üCRET TARıFESı (KDV HARıç) 05.06.2009 tarihli komisyonun kararı ve meclisin onayıyla, Küçükbaş hayvanların birim kesim ücreti 11.TL’den 5.93.TL’ye Büyükbaş “ “ “ “ 35.TL’den 20.34.TL’ye indirilmişti. Ortalama 350 civarında olan günlük kesim adedi şu anda 750 kesim ortalamasına ulaşmış durumdadır. Fiyatlardaki büyük indirime rağmen kesim sayısının artmasıyla birlikte gelirimiz %25 artmıştır. Yerinde yapılan indirimlerin ne kadar isabetli olduğunun en açık göstergesini rakamlar daha iyi ifade etmektedir. ıstediğimiz ve hedeflediğimiz rakamların çok uzağında bile olsa bu rakamlar geleceğe daha umutlu bakmamız sağlamaktadır.
 
 
SU ışLERı MüDüRLüğü Vatandaşlara bir müjdeli haberde su faturalarından vermek mutluluğunu yaşıyoruz. Daha önceki faturalarda fiyatların çarpımı olan su sarfiyat ton dilimlerinin, dilimini 0- 10’dan 0- 15’e Dilimini 10-20’den 15-25’e, dilimini 20’den yukarı iken, 25’in yukarısı olarak değiştirdik. Buna ilave olarak vidanjör ve kombi kanal açma ücretlerini kaldırarak ücretsiz hale getirdik. Kombi kanal açma ücreti 2008’de 100.TL, 2009’da 30.TL idi. Vidanjör ücreti ise 2008 ve 2009’da 45.TL idi. Yatırım giderleri olarak 2010 itibariyle su faturalarına 1.TL ilave edilecektir. Yeni uygulama ile vatandaşlarımıza yaklaşık % 10 civarında bir iyileştirme sağlamış olacağız.
 
 
OKUL TAşIT ARAçLARI RUHSAT üCRETı 07.08.2009 Tarihinde komisyonumuzun kararı ve meclisimizin onayıyla ücretlerde bir indirime gitmiştik. 325.TL olan ruhsat ücretini 251.TL olarak değiştirmiştik. (KDV dâhil) Geçen süre içerisinde ruhsatlı araç sayısı 150’den 254’e yükseldi. Buda gelirimize 15.000.TL yaklaşık %30 artış sağladı. Bu kararda da ne kadar isabetli karar verdiğimiz açıkça görülmektedir. Bunlara ilave olarak, Numarataj ücreti, ısteğe bağlı rapor ücreti, Bando ücreti, Emrazı zührevi ücreti, Billboard kira ücreti, Otobüs reklâm ücreti, Ruhsat ve plaka ücreti, Reklâm amaçlı gösterilerden alınan ücret, Totem yeri tahsis ücretini de kapsayan kalemlerde ortalama % 50’ye varan indirimlerde bulunduk” dedi.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir