İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Haksızlıkların Takipçisi Olacağız…

Türkiye Kamu Sen Hatay ıl Temsilcisi Recep Tuncay, bir günlük iş bırakma eylemine katılan memurlara yaptırım uygulamaya çalışacakların TCK’ nın 118. Maddesine göre suç işledikleri gerekçesi ile yasal yollara başvuracaklarını belirtti.
 
Türkiye Kamu Sen’ in almış olduğu kararla Türkiye çapında 25 Kasım 2009 tarihinde bir gün süreyle iş bırakma eylemi yaptığını açıklamasında yer veren Tuncay, ”Haber sitemizde ve sendikamızın bastırdığı afişlerde bu iş bırakma eyleminin yasal dayanakları belirtilmiştir. Sendikalı memurun iş bırakma eyleminden ötürü dokunulmaz olduğuna ilişkin ıLO sözleşmeleri, Danıştay ve Yargıtay kararları ve Avrupa ınsan Hakları Mahkemesi Kararları yayınlanmıştır.
 
Ayrıca bu hususlar sendikamız tarafından Türkiye çapında tüm Valiliklere yazılı olarak iletilmiş ve eylemimize katılan memurlara yaptırım uygulamaya çalışacakların TCK’ nın 118. Maddesine göre suç işledikleri gerekçesi ile yasal yollara başvuracağımız ihtar edilmiştir.” dedi.
 
Tüm bu yazışmalara, afişlere, uluslararası hukuk ve iç hukuk kararlarına ve haber metinlerine rağmen Hatay ıl Milli Eğitim Müdür Vekili Halil Osmanoğlu’ nun maksadını aştığını ifade eden Türkiye Kamu Sen Hatay ıl Temsilcisi Recep Tuncay, açıklamasını şöyle sürdürdü:
“ Kendisini yasalardan ve yargı kararlarından üstün gören Hatay ıl Milli Eğitim Müdür Vekili maiyetinde bulunun ilçe milli eğitim müdürleri ile okul müdürlerine hitaben; (dolaylı olarak) 25. Kasımda sendika faaliyeti sebebiyle işe gelmeyen personeli kastederek cezalandırılmaları yönünde bir yazı yayımlamıştır.
 
Yazıda özellikle dikkat edilmesi gereken durum Hatay ıl Milli Eğitim Müdür Vekili kendisini muhakkik durumuna getirerek işe gelemeyen personelin sebepleri dinlenmeksizin cezalandırılmasını istemesidir. Bilindiği üzere soruşturmalar muhakkikler vasıtasıyla yapılmaktadır. Onların hazırladığı raporlar neticesi ceza taktir edilip edilmeyeceği belli olmaktadır.
 
Ancak yazı içeriği bu takdir hakkını ve soruşturma selayetini ortadan kaldıracak bir üslupla ele alınmıştır. Soruşturma neticeleri acilen istenmektedir. Bu acele okul ve ılçe Milli Eğitim Müdürlerine yönelik apaçık bir tehdit olarak gözükmektedir. Zira gerek okul müdürleri gerekse ilçe milli eğitim müdürleri bir soruşturmanın nasıl başlayıp nasıl neticeleneceğini bilecek seviyededir. Hatay ıl Milli Eğitim Müdür Vekili bu yazıyı göndermekle aba altından sopa göstermektedir.
 
Türk Eğitim Sen olarak biz bu kuru tehditlerin ve sendikal faaliyetlerin önünü kesmeye çalışanların karşısında olmaya devam edeceğiz. ılgili il milli eğitim müdür vekili hakkında savcılığa görevi kötüye kullanma ve sendikal hakları engelleme suçundan suç duyurusunda bulunulmuştur. Yapılacak haksızlıkların sonuna kadar takipçisi olacağız.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir