İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu…

Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu Hatay Buluşması düzenlenen toplantı ile start aldı. Mimarlar Odası’nda gerçekleşen toplantıya TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu, Mimarlar Odası Hatay şube Başkanı M. Yaşar Coşkun ile mimarlar katıldı.

MUHCU: üLKEMıZDE DURUM VAHıM
TMMOB Mimarlar Odası Genel Başkanı Eyüp Muhcu da yaptığı konuşmada, ”Dünyamız küresel ölçekte, iklim değişikliği, çevre kirliliği, afetler, adaletsizlik, eşitsizlik, yoksulluk ve barınma gibi pek çok sorunla karşı karşıyadır. özellikle son otuz yıl içerisinde küresel sistem bu sorunlarını çözememiştir ve giderek dünyamız krizler içerisinde debelenmektedir.” dedi.

Bugün tarihsel varlıklar, çevresel değerler ve kentsel mekânlar, ekonomik krizi aşmanın bir yolu olarak, değerlendirilmek istenmekte olduğunu belirten Genel Başkan Muhcu, ”Neoliberal ideolojinin bir söylemi olarak “markalaşmak” kavramıyla ifade edilen aslında, kentlerin simgesel değerlerinin ve alanlarıyla birlikte, kültürümüzün, kimliğimizin yani her şeyimizin metalaştırılmasıdır. Egemen olan bu yaklaşım karşısında, bütün dünya coğrafyası ve kentleri artık ciddi bir tehdit altındadır. Bu ekonomik politikalar kentleşme politikalarına da yansımakta ve bunun bedelini toplumlar ağır bir şekilde ödemektedir.
ülkemizde durum ise daha da vahimdir. ülkemizin genel olarak konumu, kentsel özellikleri, nitelikleri ve taşıdığı değerler nedeniyle küresel sermaye gruplarının ve onların yerli ortaklarının ilgisini çekmekte, bu nedenle de yoğun bir şekilde bu değerlere karşı bir tutum, bir davranış sergilenmekte; bu da geleceğimize ilişkin kaygıları ve mutsuzluğu artırmaktadır. Küresel sistem kentleri, ülkeleri, bölgeleri ve kıtaları dönüştürmek istemektedir. Dönüşümün yönü ve bunun yarattığı sorunlar can yakıcı boyutlara ulaşmıştır.” dedi.

TOPLUMSAL KESıMLERıN HAREKETE GEçMESıNı HEDEFLıYORUZ
Ekonomik ve sosyal yapının dönüşümü, katılımcılık, yerellik, kültürel çeşitlilik, kentleşme, planlama, kentli hakları, eşitsizlik, hatalı yatırım kararları, kentsel dönüşüm, çevresel sorunlar, kültürel miras ve daha pek çok konunun yeniden tartışılmak ve ele alınmak zorunda olduğunu, daha fazla zaman kaybetmeden küresel sistemin yeniden sorgulanması gerektiğini hatırlatan Genel Başkan Muhcu konuşmasını şöyle sürdürdü: ”Temel dünya gündemlerinden en önemlisi haline gelen bu sorgulama süreci, kentlerin, yoksulluğun ve ekosistemin geleceğine ilişkin çalışmalar; yeni boyutlar almakta, yeni dinamikler kazanmakta, bu sürecin öncüleri giderek önemli bir politik güç haline gelmektedir.

Kuşkusuz ülkemizde de bir birikim oluşmakta, önemli belgeler ortaya konulmakta, ancak bütünsellik bir türlü sağlanamamaktadır. Bu nedenle ülkemizdeki birikimin bütünsel olarak bir araya gelmesinin önemi giderek daha da artmaktadır.

Yaşamı biçimlendiren temel bir uğraş, sanat ve meslek olarak insanın mekânsal ihtiyaçlarını karşılamayı, yaşamını anlamlandırmayı sürdüren ve bu nedenle “kültürün bir ifadesi” olarak tanımlanan mimarlık; yalnızca tasarım ve yapı ile ilgili süreç ve olgularla yetinmez, insana dair ne varsa mekânsal bağlamda bir bütün olarak değerlendirir.
ışte bu yüzden TMMOB Mimarlar Odası, 2010-2011 yıllarında sırasıyla Sinop, Hatay, Van ve ıstanbul’da yapacağı dört buluşmada oluşan “Kent, Kültür ve Demokrasi Forumu” ile ülkemize özgü birikimin bir araya gelmesini; ülkemizin kendine özgü tarihselliği nedeniyle daha da derinleşen çok yönlü krizi, sivil demokratik kuruluşlar ve mimarlık, bilim, kültür ve sanat insanları ile birlikte değerlendirmeye ortam sağlamayı amaçlamıştır.
Bu can yakıcı sorunları ele alırken, sorunların yalnızca altını çizmeyi değil, çözüm önerilerini ortaya koymayı ve bunları gerçekleştirmekle yükümlü olan yönetim çevrelerine bu düşünceleri bütünsel bir raporla iletmeyi, ortaklığı, dayanışmayı ve geleceğimize sahip çıkmayı ve ilgili tüm toplumsal kesimlerin harekete geçmesini hedefliyoruz.
Bu hedefe yönelik olarak düzenlediğimiz “Forum”u, belirlediğimiz 40’ı aşkın mimarlık, bilim, kültür ve sanat insanı, oda, basın, sivil demokratik kuruluş temsilcilerinden oluşan “Forum Danışma Kurulu” toplantılarıyla düşünsel olarak; kentlilerle buluşmamızı sağlayacak “forum buluşmaları” eylemli olarak geliştirmeyi düşünüyoruz.”
FORUM’UN TEMELıNı “ALTERNATıF KENTLEşME, KüLTüREL GELışME VE DEMOKRASı” ARAYIşI OLUşTURUYOR

“Forum’un temelini “alternatif kentleşme, kültürel gelişme ve demokrasi” arayışı oluşturuyor, bu arayışın kendi yönetimin de oluşturmayı hedefliyor” diyen Muhcu, ”Bu hedefe yönelik olarak mevcut demokrasi anlayışımızı temelden değerlendirilmesine ve insan, toplum, mimarlık ilişkilerin yeniden örgütlenmesine yönelik içerik ve yöntem arayışını sürdürüyoruz.” şeklinde konuştu.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir