İçeriğe geçmek için "Enter"a basın

Yetki Jandarma’dan Polis’e aktarıldı…

Bundan kısa bir süre önce dönemin Hatay Valisi Nusret Miroğlu’nun yetkisiyle bazı beldelerin asayiş yetkisinin jandarmadan alınıp, Polise devredilmesinin ne amaçla yapıldığı halen merak konusu. Edindiğimiz bilgi-lere göre 1 Ağustos 2009 tarihinde uygulamaya başlanacak yeni kararın; 30 Mart 2009 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan emniyet ve asayiş işlerinde il,ilçe ve bucaklardaki jandarma ve emniyet ödevlerinin yapılması ve yetkilerinin kullanılması süretini ve aralarındaki münasebetleri gösterir yönetmenliğin, istisna olarak öngördüğü “kolluk birimlerinin personel, araç, gereç imkanları ve hizmet gerekleri gözönünde bulundurularak belediye sınırları dışında kalan yerlerden bir kısmı polisin görev alanı olarak tespit edilir” maddesine istinaden alındığı ifade edilse de, jandarma’nın araç gereç ve altyapısı olmasına rağmen, Polis’in bu bölgelerde altyapısı olmaması önümüzdeki süreci asayiş yönünden sıkıntıya geçirebileceği tahmin ediliyor.
 
Bazı çevreler yönetmeliğin “Esas olarak il, ilçe belediye sınırları içindeki bölge, polisin sorumluluk alanını; il ve ilçe belediye sınırları dışında kalan bölge ise jandarmanın sorumluluk alanını oluşturur” olarak belirtilmesine rağmen, istisna olarak “kolluk birimlerinin perso-nel, araç, gereç imkanları ve hizmet gerekleri gözönünde bulundurularak belediye sınırları dışında kalan yerlerden bir kısmı polisin görev alanı olarak tespit edilir” şeklindeki istisnanın Hatay’da neden uygulanmak istendiğini sorarken, gerekçenin de kamuoyuna açıklanmasını istediler.
 
Asayişteki birleşmeye evet, yönetimdeki birleşmeye hayır Zira merkez belediye dışındaki meskün alanların jandarmadan alınıp, Polise devredilmesinin merkezde yaratacağı sıkıntıların yanı sıra, Polis’e devredilen alanlarda da sıkıntılar oluşturacağını belirten bazı çevre-ler, olayın tamamen siyasi olduğunu ifade ediyor. Jandarmanın personel, araç, gereç yönünden ha-kim olduğu alanların hiçbir gerekçe gösterilmeden Polise devredilmesinin mantıklı olmadığını ifade eden çev-reler, “Beldeleri yönetim yönünden merkez belediyeye bağlamak için çaba göster-meyen zihniyetin, kısa süre-de böyle bir karar vermesi çok şaşırtıcıdır.
 
Zira 5393 sayılı belediyeler yasasının 11 maddesi çok açık ve nettir. Yönetmelik, ‘Meskûn sahası, bağlı olduğu il veya ilçe belediyesi ile nüfusu 50.000 ve üzerinde olan bir belediyenin sınırına, 5.000 metreden daha yakın duruma gelen belediye ve köylerin tüzel kişiliği; genel imar düzeni veya temel alt yapı hizmetlerinin gerekli kılması durumunda, Danıştayın görüşü alınarak, ıçişleri Bakanlığının teklifi üzerine müşterek kararname ile kaldırılarak bu belediyeye katılır.
 
Tüzel kişiliği kaldırılan belediyenin mahalleleri, katıldıkları belediyenin mahalleleri hâline gelir. Tüzel kişiliği kaldırılan belediye ile köylerin taşınır ve taşınmaz mal, hak, alacak ve borçları katıldıkları belediyeye intikal eder’ der. Asayişteki birleşmeyi kabul edenlerin, yönetimdeki birleşmeye yanaşmaması ciddi bir çelişkidir” dediler. Jandarma-Polis arasında yapılan protokolün yaratacağı sıkıntılar uygulama öncesinde kamuoyunda tartışılırken, önümüzdeki süreçte başlayacak uygulamanın nasıl bir durum alacağı da merak konusu. Gerekçesi belli olmadığı gibi, kararın da nasıl uygulanacağı yönünde soru işaretleri olan konunun Hatay Valisi Celalettin Lekesiz tarafından gözden geçirilip geçirilmeyeceği ya da aynı kararın benimsenmesi de merakla bekleniyor.

İlk yorum yapan siz olun

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir